ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤ

 

 

 

Άνδρες 

 Γυναίκες

 

 

 

 

 

 

 

Χρώματα/πλαστικά

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπογραφείο

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοϊας

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικοδομές

4

1

 

 

 

 

 

 

 

Περιφράξεις

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Μηχανουργείο

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζαχαροπλαστείο/φούρνος

8

2

 

 

 

 

 

 

 

Οινοποιείο

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή ζωοτροφών

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρμαροκατασκευές

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιγραφές

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο Ζυμαρικών

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2 Γράφημα 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πίσω στην έρευνα