Γράφημα - Πίνακας 1

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ

Άνδρες

Γυναίκες

 

 

 

 

 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

2

1

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΤ ΣΠΙΤΙΑ

2

0

 

 

 

 

 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

2

0

 

 

 

 

 

ΡΑΠΤΙΚΗ

1

2

 

 

 

 

 

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ

0

1

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΦΑΞ

1

0

 

 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟ

5

1

 

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

10

1

 

 

 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

5

0

 

 

 

 

 

ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ

2

0

 

 

 

 

 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

1

0

 

 

 

 

 

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίσω στην έρευνα    

΄