ΚΩΔΙΚΟΣ Ν

Άνδρες

Γυναίκες

 

 

 

ΟΠΤΙΚΑ

1

1

 

 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

3

0

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

1

0

 

 

 

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

3

6

 

 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8 - Γράφημα  8

 

 

Πίνακας 8 – Γράφημα 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίσω στην έρευνα