ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΕΜΠΤΗΣ 21/06/2007

ΘΕΜΑ: Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Εισήγηση στην Ημερίδα της κ. Σμυρνή Σοφίας

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχει στόχο να βοηθήσει το νέο σήμερα που η εποχή χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές να αποκτήσει εκείνα τα εφόδια που θα τον κάνουν να σταθεί όρθιος και να ζήσει ευτυχισμένος και επιτυχημένος.

Να προετοιμαστεί κατάλληλα να δέχεται τις αλλαγές στη ζωή του και στο επάγγελμά του.

Το επάγγελμα δεν έχει πλέον τη στενή και σταθερή έννοια, που είχε παλιότερα. Δηλαδή να προσλαμβάνεσαι σε μια δουλειά και από αυτήν να παίρνεις σύνταξη. Δε χαρακτηρίζεται καν  ως κοινωνική σταδιοδρομία, ακριβώς με την έννοια του κοινωνικού συμβολαίου που γινόταν ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Σήμερα στη σταδιοδρομία έχει δοθεί το επίθετο « πρωτεϊκή» ακριβώς λόγω του ευμετάβλητου χαρακτήρα της.

Ο σύγχρονος εργαζόμενος για να είναι επαγγελματικά επιτυχημένος πρέπει να διακατέχεται από προσωπική ψυχική ικανοποίηση, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος. Πρέπει να έχει αποκτήσει δεξιότητες για να διαχειρίζεται μόνος του τη σταδιοδρομία του με τη συνεχή δια βίου μάθηση (αυτομόρφωση) και τη δια βίου αυτογνωσία.

Αν το πούμε αλλιώς, απαραίτητα προσόντα στη σημερινή αγορά εργασίας είναι η προσαρμοστικότητα και η αειφόρος αυτογνωσία.

Η ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας απαιτεί ανατροπές. Ο σκοπός της μάθησης σήμερα, δεν πρέπει να είναι η μάθηση συγκεκριμένης ύλης, αλλά η εκπαίδευση του νέου στο πώς να μαθαίνει.

Πρέπει να εκπαιδευτεί να αποκτήσει ικανότητες και δεξιότητες, όπως εφαρμογής της γνώσης, αξιολόγησης, ταξινόμησης, κριτικής θεώρησης, προγραμματισμού, αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών, αξιοποίησης των Νέων τεχνολογιών, ανάπτυξης συνεργασίας, εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων, αυτοπαρουσίασης.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινηθήκαμε και μεις φέτος με όλες τις δραστηριότητες που υλοποιήσαμε.  Αυτή η εκδήλωση είναι ένα ακόμη παράδειγμα. Το κορυφαίο θα έλεγα.

Πως έγινε όλη η διαδικασία: Αφού τέθηκε το θέμα οι μαθητές αποφάσισαν για τα ερωτήματα που θα επεξεργάζονταν. Σχημάτισαν ομάδες , εφάρμοσαν βιβλιογραφική  έρευνα, ηλεκτρονική έρευνα, έρευνα αρχείων, έρευνα πεδίου.

Εφάρμοσαν γι’ αυτή την εργασία τη μέθοδο της ενεργού έρευνας και στην πορεία, όταν για μερικά θέματα είδαν ότι ήταν δύσκολο να τα επεξεργαστούν τα περιόρισαν ή άλλαξαν τη μορφή της έρευνάς τους.

 Υπήρξαν πολλές δυσκολίες. Πολλές οι ασχολίες των μαθητών και πολλές οι δραστηριότητες που ανέλαβαν. Έτσι ένα θέμα παρόλο που είναι περίπου τελειωμένο δεν παρουσιάζεται από το πρώτο γυμνάσιο.

Παρόλα αυτά η εργασία τους είναι αξιέπαινη.

Ακολουθούν οι εργασίες των μαθητών:

1ο Μέρος

1. Ποια σχολεία - τύποι σχολείων υπάρχουν μετά το Γυμνάσιο και ποιο το αντικείμενό τους

2. α. Κατευθύνσεις σε συνδυασμό με πεδία και σχολές. β. Δυνατότητα μεταπήδησης από μια κατεύθυνση σε άλλη

3. Αναλυτικά περί κατευθύνσεων στο Λύκειο

4. α. Νομοθεσία σχετικά με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση β. Οδηγοί Σπουδών των Σχολών - Προγράμματα Σπουδών

5. Διερεύνηση σχολών που φαίνεται να έχουν καλές προοπτικές και δεν απαιτούν ιδιαίτερα ψηλή βαθμολογία

6. Διερεύνηση σχετικά με τις βάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

 

 

2ο Μέρος

1. α. Διερεύνηση για το αν και κατά πόσο κάποιες σχολές θεωρούνται ακατάλληλες για γυναίκες ή για άντρες. β. Να διερευνηθεί, αν σπουδάζουν στα ΑΕΙ περισσότερες γυναίκες.

2. α. Τα κορίτσια ή τα αγόρια και σε ποιο ποσοστό προτιμούν σχολές κύρους. β. Να εξεταστεί το κριτήριο με το οποίο τα κορίτσια και τα αγόρια προτιμούν περισσότερο κάποιες σχολές και ποιες είναι οι σχολές πρώτης προτίμησης για τα κορίτσια. γ. Να εξεταστεί, αν υπάρχουν σχολές όπου τα ποσοστά προτίμησης αγοριών και κοριτσιών είναι ίσα.

3. α. Να ερευνηθεί, αν επιλέγουν οι άνδρες περισσότερο από τις γυναίκες, σχολές με θετικό επαγγελματικό μέλλον και αν αυτό σχετίζεται ,με το ότι θεωρείται, πως αυτοί αναλαμβάνουν την ευθύνη της οικογένειας. β. Να ερευνηθεί το ποσοστό των αγοριών και κοριτσιών που επιλέγουν Επαγγελματικά Λύκεια σε σχέση με τα Γενικά Λύκεια.

4. α. Διερεύνηση του ποσοστού φοίτησης στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών τα παλιότερα χρόνια. β. Το ποσοστό αρίστευσης αγοριών και κοριτσιών σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και σε ποια μαθήματα. γ. Ποσοστό αρίστευσης αγοριών και κοριτσιών κατά την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πίσω στο Project