ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό Σύστημα

 Παρουσίαση με Power Point

Υποθέμα: Διερεύνηση άγνωστων σχολών με καλές προοπτικές που δεν απαιτούν ψηλές βαθμολογίες.

 

Όταν βγαίνουν κάθε χρόνο οι βαθμολογίες των Γενικών εξετάσεων, τότε πολλοί  υποψήφιοι βλέπουν ότι έχουν μικρούς βαθμούς, περίπου το 40%.

Τότε στενοχωριούνται, απογοητεύονται και πολλές φορές συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους απερίσκεπτα.

Αν έριχναν μια πιο προσεκτική ματιά στην αγορά εργασίας ή ρωτούσαν κάποιον ερευνητή θα πληροφορούνταν ότι υπάρχουν τμήματα με χαμηλές βαθμολογίες αλλά καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Πρέπει ακόμη να λάβουμε υπόψη μας ότι σε γενικές γραμμές δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί το μέλλον των σχολών και επαγγελμάτων γιατί αλλάζουν τα δεδομένα χρόνο με το χρόνο. Επίσης οι νέοι πρέπει να λάβουν ακόμη υπόψη τους ότι μετά την αποφοίτησή τους από τις σχολές, που οι σπουδές τους διαρκούν τέσσερα έως έξι χρόνια μπορεί να έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές.

Παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να προτείνουμε μερικές σχολές που φαίνεται να έχουν καλές προοπτικές στο άμεσο μέλλον και έχουν χαμηλή βαθμολογία πρόσβασης.

Αυτές είναι:

  Από ΑΕΙ

1.     Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ( Αγρίνιο) 1ο και 4ο πεδίο.

2.     Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ιωαννίνων

      ( Αγρίνιο) 5ο πεδίο

3.     Επιστημών της Θάλασσας  Αιγαίου ( Μυτιλήνη) 2ο πεδίο

4.     Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Αιγαίου ( Μυτιλήνη) 1ο και 4ο πεδίο

5.     Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου ( Χίος) 5ο πεδίο

6.     Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης ( Κομοτηνή) 1ο πεδίο

7.     Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

    ( Αθήνα) 1ο πεδίο

 

Από ΤΕΙ

 

1.     Ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων ΤΕΙ Πάτρας, Λάρισας 4ο Πεδίο

2.     Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου ( Άρτας) 4ο πεδίο

3.     Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Καβάλας ( Δράμα) 4ο πεδίο

 

4.      Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ( Κοζάνη) 4ο πεδίο

5.     Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών 4ο πεδίο

6.     Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

    ( Κοζάνη) 4ο πεδίο

7.     Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Λαμίας

      ( Καρπενήσι) 2ο και 4ο πεδίο

8.     Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλας 5ο πεδίο

9.     Διεθνούς Εμπορίου ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ( Καστοριά) 5ο πεδίο

10.                        Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών 5ο πεδίο

11.                        Διοικητικών Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτας 5ο πεδίο

12.                        Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Χαλκίδας ( Θήβα) 5ο πεδίο

13.                        Διοικητικών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 5ο πεδίο

14. Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ Κρήτης (Ιεράπετρα) 5ο πεδίο

15. Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας( Φλώρινα) 4ο πεδίο

16. Εφαρμογής Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολογγίου, Δυτ. Μακεδονίας ( Γραβενά) , Ιονίων 5ο πεδίο

17.                        Ηλεκτρολογίας 4ο πεδίο

18. Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνας 4ο πεδίο

19.                        Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 4ο πεδίο

20.                        Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης ( Ηράκλειο) 1ο πεδίο

21.                        Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά 4ο πεδίο

22. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτας) 2ο πεδίο

23.                        Λογιστικής ΤΕΙ Μεσολογγίου 5ο πεδίο

24.                        Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 5ο πεδίο

25.                        Μηχανολογίας 4ο πεδίο

26.                        Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας 3ο πεδίο

27. Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισας 3ο πεδίο

28. Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμίας 3ο πεδίο

29.                        Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης 3ο πεδίο

30. Οικολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων νήσων ( Ζάκυνθος) 4ο πεδίο

31.                        Οχημάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 4ο πεδίο

32.                        Πολιτικών και Δομικών Έργων ΤΕΙ Κρήτης ( Ηράκλειο) 4ο πεδίο

33.                        Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών 4ο πεδίο

34. Πολιτικών Δομικών έργων ΤΕΙ Πάτρας 4ο πεδίο

35.                        Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Λάρισας 4ο πεδίο

36.                        Πληροφορικής και Μέσων μαζικής Ενημέρωσης ΤΕΙ Πάτρας

    ( Πύργος)

     2ο πεδίο

37.                        Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

     ( Κατερίνη)

     4ο πεδίο

38.                        Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας

    ( Καρδίτσα)

     4ο πεδίο

39. Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Εκμεταλλεύσεων ΤΕΙ Μεσολογγίου

     5ο πεδίο

40.                        Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 4ο πεδίο

41. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ( Κοζάνη) 4ο πεδίο

42. Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ΤΕΙ Καλαμάτας 4ο πεδίο

43. Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

     ( Ληξούρι).

      4ο πεδίο

44.                        Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Καβάλας. 4ο πεδίο

45. Τεχνολογίας τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 4ο πεδίο

46.                        Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ Καλαμάτας 5ο πεδίο

47.                        Τυποποίησης και Διακίνησης προϊόντων Θεσσαλονίκης

    ( Κατερίνη). 4ο πεδίο

48.                        Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης ( Χανιά) 4ο πεδίο

49.                        Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής ΤΕΙ Κρήτης ( Αγ. Νικόλαος) 5ο πεδίο

  Πηγές:

 

1.     http://alfavita.gr/ejetaseis05/ejet20060118c.php ( 20/2/2007 )

2.     Μηχανογραφικό Δελτίο (ΥΠΕΠΘ, Έτος 2006,)

3.     Βάσεις Σχολών 2006

 Βαντεάνου Μαρία

     Ζάκο Ανίσα

 Πίσω στις παρουσιάσεις εργασιών