ΕΡΓΑΣΙΑ Σ.Ε.Π.

 

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

                                  

 Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα με την οπτική του φύλου

Η ομάδα αποτελείται από

  Παρασκευοπούλου Γεωργία

Σπανού Βασιλική

Σπανού Μυρτώ

Τσιάμη Δήμητρα

Φωτίου Ησαία 

 

 

Θέματα επεξεργασίας της ομάδας μας:

n      Διερεύνηση για το αν και κατά πόσο κάποιες σχολές θεωρούνται ακατάλληλες για γυναίκες ή για άνδρες

n      Να εξεταστεί και να διερευνηθεί αν σπουδάζουν στα ΑΕΙ περισσότερες γυναίκες

 

 

Τα ερωτήματα της εργασίας μας ήταν τα εξής

α. Διερεύνηση για το αν και κατά πόσο κάποιες σχολές θεωρούνται “ακατάλληλες” για γυναίκες ή για άνδρες

β. Να εξεταστεί και να διερευνηθεί αν σπουδάζουν στα ΑΕΙ περισσότερες γυναίκες

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Σκεφτήκαμε ότι αν βρίσκαμε τις σχόλες στις οποίες φοιτούν πολύ λίγοι άνδρες ή γυναίκες σημαίνει ότι αυτές οι σχολές θεωρούνται ακατάλληλες για τους νέους άνδρες ή τις νέες γυναίκες

Επίσης προσπαθήσαμε να βρούμε στοιχεία για κάποιες σχολές οι οποίες απέκλειαν ή αποκλείουν γυναίκες ή άνδρες

Έτσι για το έτος 1999 (στοιχεία στατιστικής υπηρεσίας) έχουμε ανά Πανεπιστήμιο και στο Α’ εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ %

ΑΝΔΡΕΣ %

 

ΙΟΝΙΟ

 

962

78,5

21,5

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

6216

66,5

33,5

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

4990

62

38

 

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 

1771

40

60

 

Α.Σ.Κ.Τ.

 

784

65,3

34,7

 

ΕΜΠ

 

7611

32

68

 

ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ ΟΙΚ.ΟΙΚ.

 

387

82,4

17,6

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 ΚΡΗΤΗΣ

 

885

26

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμια

 

Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

Ιόνιο

 

756

206

962

 

Ιωαννίνων

4138

2078

6216

 

Κρήτης

3074

1916

4990

 

Γεωπονικό

704

1067

1771

 

ΑΣΚΤ

512

272

784

 

ΕΜΠ

2407

5204

7611

 

Χαροκόπειο/οικ.

Οικονομίας

319

68

387

 

Πολυτεχνείο Κρήτης

231

654

885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Για τo 1999 πάλι από τα ίδια στοιχεία, ανά σχόλες (  πίνακας σε ποσοστά) έχουμε:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ%

ΑΝΔΡΕΣ  %

ΤΜΗΜΑ Τ ΕΑΠΗ

958

97,4

2,4

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝ .Μ.Μ.Ε.

415

85,8

14,2

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛ.

1372

93

7

ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔ.ΨΥΧΟΛ.

564

87

13

ΦΥΣΙΚΗΣ

1166

31

69

ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων .Μηχανικών .Βιομηχανίας(ΘΕΣΣΑΛΙΑ)

190

15,3

84,7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Τμήμα Δ.ιαχείρισης .Ενεργειακών Πόρων

123

29

71

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα .Μηχανολόγων .Μηχανικών.

702

13

87

 

Τμήματα

 

Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

 ΤΕΑΠΗ

 

933

25

958

 

Επικοινωνίας Μ.Μ.Ε.

356

59

415

 

Γαλλικής Γλώσσας

1277

95

1372

 

ΦΠΨ

491

73

564

 

Φυσικής

357

809

1166

 

Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανιών Θεσσαλίας

29

161

190

 

Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Θεσσαλονίκης

36

87

123

 

Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

91

611

702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Από αυτά τα στοιχεία φαίνονται ενδεικτικά ότι σχεδόν απαγορευτικά για τους νέους είναι τα τμήματα του Νηπιαγωγείου, της Επικοινωνίας και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του ΦΠΨ και ξένων γλωσσών και για τις γυναίκες κυρίως τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών. Στα υπόλοιπα πανεπιστήμια υπάρχει το ίδιο φαινόμενο ενώ στις άλλες σχολές οι κατανομές είναι περίπου ίσες.    

    Τα συνολικά για διάφορες κατηγορίες Σχολών ανάλογα δηλαδή με τον τομέα και για την ίδια χρονολογία δείχνουν το ίδιο. Ότι δηλαδή κάποιες σχολές π.χ. Τεχνολογίας και Επιστημών, των μηχανικών, όπως επίσης των υπολογιστών, στις φυσικές επιστήμες είναι πολύ μικρή η συμμετοχή των γυναικών, ενώ οι σχολές ανθρωπιστικών σπουδών, Επιστημών επικοινωνίας και τεκμηρίωσης, επιστήμη της εκπαίδευσης, και υπηρεσιών είναι ολοφάνερα ‘γυναικείες’ σχολές.

 

    

ΣΧΟΛΕΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ%

ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ%

ΤΕΧ        ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

14015

3749

26,7

10266

73,3

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

5048

1331

26,4

3717

73,6

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

5590

2229

39,9

3361

60,1

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

21862

17241

78,9

4621

21,1

  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1389

1062

76,5

327

23,5

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

9202

8083

87,8

1119

12,2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΣΥ 

96

89

92,7

7

7,3

 

 

 

 

 

  Άλλα στοιχεία που βρήκαμε είναι για το έτος 2003-2004.

Τα στοιχεία είναι από το Υπουργείο Παιδείας και μπορούμε να δούμε το ποσοστό ανδρών που παίρνουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ%

ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

38478

27246

70,8

11232

29,2

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

60617

48891

80,6

11726

19,4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

17262

6611

38,3

10651

61,7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

18004

4491

24,9

13513

75,1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ,ΜΕΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

31230

11021

35,3

20209

64,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Παρατηρούμε από τον προηγούμενο πίνακα ότι οι γυναίκες με πτυχίο ή μεταπτυχιακό, που αποφοιτούν το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 είναι περισσότερες πάλι στους ίδιους τομείς επιστημών, δηλαδή της Εκπαίδευσης (γενικά), των ανθρωπιστικών και καλλιτεχνικών ενώ έχουμε πολύ περισσότερους άνδρες στις επιστήμες της πληροφορικής, της μηχανολογίας και των μαθηματικών

 Αν δούμε αντίστοιχα στοιχεία των ΤΕΙ για την ίδια χρονιά παρατηρούμε ότι ενώ δεν

έχουμε φοιτητές σε σχολές της εκπαίδευσης                                                                               

Για τις ανθρωπιστικές καλλιτεχνικές  σχολές έχουμε

 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ%

ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ%

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

4958

3150

63,5

1808

36,5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

800

479

59,9

321

40,1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

6957

2081

29,9

4876

70,1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

,ΜΕΤΑΤΟΠΟΙΣΗ,

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

59164

14169

23,9

44995

76,1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

16617

9843

59,2

6774

40,8

ΥΓΕΙΑ

30059

22126

73,6

7933

26,4

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ%

ΑΝΔΡΕΣ%

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

63,5

36,5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

59,9

40,1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

29,9

70,1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ,ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

23,9

76,1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

59,2

40,8

ΥΓΕΙΑ

 

73,6

26,4

 

  Έχουμε σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα με τα ΑΕΙ. Παρατηρείται όμως μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στα ΤΕΙ.

 Για το αν κάποιες σχολές ήταν απαγορευτικές για της γυναίκες, έχουμε πάρει στοιχεία από μια εργασία που λέει τα εξής:

Μόλις το1894 εγγράφεται η πρώτη σπουδάστρια σε σχολή Καλών Τεχνών

Το 1901 επιτρέπει την εγγραφή σπουδαστών το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι συμφοιτητές τους, τους φέρονταν βάναυσα.

Μέχρι το 1903 οι κοπέλες παρακολουθούσαν μαθήματα στα παρθεναγωγεία.

Στη δημόσια Μέση Εκπαίδευση οι κοπέλες άρχισαν να πηγαίνουν από το 1893.

Το 1914 μπορούσαν οι γυναίκες να εργάζονται ως καθηγήτριες σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίθετα στη σχολή Νηπιαγωγών δεν επιτρεπόταν να φοιτούν άνδρες παρά μόνο με το νόμο 1286/ 83 του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης δεν προσλαμβάνονταιν επαγγελματίες οπλίτες γυναίκες σύμφωνα με τις προκηρύξεις των δυο προηγούμενων  χρόνων στο στρατό, παρά μόνο για διοικητικές θέσεις, φέτος όμως οι προκήρυξη αναφέρει ότι θα προσληφθούν και γυναίκες στα όπλα.

 

Για το 2ο θέμα που είχαμε να ερευνήσουμε,

 από τη στατική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας βλέπουμε ότι για Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 σε σύνολο 192.913 φοιτητών οι 112.317 που φοιτούν σε κανονικά εξάμηνα είναι γυναίκες. Δηλαδή ποσοστό 58%.          Από άρθρο της καθημερινής πήραμε πληροφορίες για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Αυτή γράφει ότι σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κατά το έτος

2005-2006 γράφτηκαν στα ΑΕΙ 171.967 φοιτητές που στην πλειονότητα τους ήταν  κορίτσια (102.353)

Για τα ΤΕΙ την ίδια σχολική χρονιά γράφει η εφημερίδα ότι ο αριθμός σπουδαστών ήταν (χειμερινό εξάμηνο) 142.114 και 16.722 στο εαρινό και αγόρια και κορίτσια ήσαν περίπου ίσα.

Στην εκκλησιαστική και επαγγελματική εκπαίδευση η συντριπτική πλειοψηφία ήταν αγόρια. Επίσης σε ένα άρθρο της η Μ. Πίνη ( 9/12/2005 )  γράφει το ίδιο, δηλαδή ότι στα ΑΕΙ ή πλειοψηφία είναι κορίτσια, ενώ σημειώνει επίσης ότι το 1969-1970 οι φοιτήτριες αντιστοιχούσαν στο 31%.

Συνολικά έχουμε εγγεγραμμένους φοιτητές 364.045 από τους οποίους 192.282 είναι γυναίκες δηλαδή ποσοστό 52,8%

Στο μεταπτυχιακό πάλι είναι περισσότερες οι γυναίκες 56,2%

Αλλά στο διδακτορικό οι γυναίκες είναι σε ποσοστό 43,2%

Αυτά τα στοιχεία πιστεύουμε ότι επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση ότι οι γυναίκες φοιτούν περισσότερες από τους άνδρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 Και μάλιστα ακόμη ακολουθούν σε κάποιο βαθμό όχι σε όλες τις σχολές καθαρά ‘γυναικείες’ σπουδές, ενώ οι άνδρες κάποιες ‘ανδρικές’ σε εισαγωγικά.

 

Πηγές: 1. ΥΠΕΠΘ. Τμήμα Επιχειρησιακών Ερευνών & Στατιστικής

            ( www.ypepth.gr)

            2.http://www.statistics.gr/gr_tables/S806_SED_11_TB_AN_99_4_E_Y.htm

( 22/2/2007)

           3.

http://assets.in.gr/dGenesis/assets/Content202/Article/phoititesnafyllokaitomeaspoudon…

( 28/2/2007 )

          4. http:// www.e-paideia.net/News/article.asp?1ngEntityID=55940 ( 21/2/2007 )

          5. Πίνη, Μ. ( 9/12/2005 ) ΑΕΙ –ΤΕΙ: Πλειοψηφία οι φοιτήτριες –μειοψηφία οι καθηγήτριες Ελευθεροτυπία.  Διαθέσιμο στο

http:// www.xkatsikas.gr/typos/typos530.htm

      6. Θεόδωρου, Η., Κουτλής, Ε., ( Μάρτιος 2001) Η ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. Διαθέσιμο στο

http:// web.auth.gr/virtualschool/2.2-3/Praxis/TheodorouKoutlisInequality.html

 Στην κορυφή της σελίδας

 Πίσω στις παρουσιάσεις εργασιών ημερίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.