Επαγγελματικά Θέματα

 

 

Αλφαβητικός Κατάλογος επαγγελμάτων από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και το ΓΡΑΣΕΠ ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών.

ΦΕΚ 566/8-6-2006.ΚΥΑ_110998-2006. Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 1. Π.Δ.180 & 181. ΦΕΚ244/1-12-08. α. Πτυχιούχων Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας και β. Πτυχιούχων Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας.

                                                   2. Π.Δ. 183. ΦΕΚ 246/3-12-08. Πτυχιούχων Τμημάτων α. Πληροφορικής, β. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, γ. Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, δ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ε. Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών, στ. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ζ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, θ. Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οδηγός Επαγγέλματος Σχεδίαση και Τεχνολόγου Ξύλου και Επίπλου

 Προϋποθέσεις για να εξελιχθεί κάποιος σε πλοίαρχο από Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Επαγγέλματα Πληροφορικής

 Οδηγία 2005/36/3k του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων.

1. Επαγγελματικά Δικαιώματα - Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος

1α. Διαιτολόγος

1β. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

1γ. Πίνακες με ειδικότητες που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος

1δ. Ψυχολόγος

1ε. Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων ΤΕΙ  Τα σχέδια Π.Δ. που εκδόθηκαν το 2002 και 2003 οριστικοποιούν Επαγγελματικά Δικαιώματα μέσα στις προσεχείς ημέρες ( οι σειρές αυτές γράφονται 24/2/2008). Η προηγούμενη επιβεβαίωση δόθηκε από τον Υπουργό Παιδείας σε συνέντευξη στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου του CEDEFOP, την 21/2/2008

 

26/6/2008    Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων τμημάτων ΤΕΙ

 

Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων τμημάτων πανεπιστημίων

 
 24/07/08.  1. Ίδρυση Τμημάτων και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΑΕΙ
 
2. Ίδρυση Τμημάτων και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ
 
Τμήμα ΜΙΘΕ
         

1στ. Επαγγελματικά Δικαιώματα Πανεπιστημιακών Σχολών

1ζ. Οικονομικό Επιμελητήριο

1η. Δικαίωμα Λογιστή

1θ. Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων ΤΕΙ α. Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, β. Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, γ. Λαϊκής Παράδοσης και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας. Π. Δ. 141  13-05-2003. Αναζήτηση στο Εθνικό Τυπογραφείο www.et.gr

1ι. Επαγγελματικά Δικαιώματα Επαγγελμάτων Υγείας

2. Τμήματα και πτυχία ΤΕΙ που οδηγούν σε διορισμό σε σχολεία μέσω ΑΣΕΠ

3. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

3α. Πως γίνονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο

4. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ( Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτριών)

5. Χορήγηση Επάρκειας Ξένης Γλώσσας

6. Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πολιτών Ε.Ε.

7. Απόκτηση διπλώματος Βοηθού Φαρμακοποιού

8. Διπλωματικό Σώμα - Δυνατότητες Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας στο ΥΠΕΞ

Προεδρικό Διάταγμα 17 του 1999

Προκήρυξη για πρόσληψη 9 ακολούθων 2007

Προκήρυξη για εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία 20 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας για το 2008

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Γενικά Προσόντα διορισμού στο ΥΠΕΞ

και Διπλωματική Ακαδημία

 

 

1. Επαγγελματικά Δικαιώματα - Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος

α. Τμήμα Διαιτολογίας Χαροκόπειου ΑΕΙ : Π.Δ 311 ΦΕΚ 221/29-10-1997

β. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ: Π.Δ. 199/ΦΕΚ 226/14-09-2007

γ. Οριστικοποίηση Πινάκων με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: ΔΟΑ/Φ.13/137/οικ3902, 13/2/2007 ( ΥΠΕΣ.Δ.Δ.Α)

δ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου: Ν991/79, Ν 2646/98, ΦΕΚ 1331/ΔΕΚ.1998, ΚΟΙΝ. ΟΔΗΓ. 89/48, 278/20.12.1979-8

ε. Ποια είναι τα επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ

στ. Οικονομικό Επιμελητήριο:

Ποιοι εγγράφονται: Υποχρεωτικά, ως μέλη εγγράφονται όλοι οι πτυχιούχοι των Ελλ. Ανωτατων Οικονομικών Σχολών, δηλ. ΟΠΑ, Πανεπιστημίου Πειραιώς, Π. Μακεδονίας, Οικονομικών Τμημάτων Πανεπ. Αθηνών, Παν. Θεσσαλονίκης, Πατρών, Παν. Αιγαίου, Παν. Κρήτης, Παν. Θράκης, Παν. Κύπρου, Παν. Ιωαννίνων, Παν. Θεσσαλίας και Παν. Πελοποννήσου. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Παν.

Οι πτυχιούχοι ισοτίμων Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων του Εξωτερικού. Οι πτυχιούχοι των Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων των Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε Οικονομικές. Οι πτυχιούχοι Πολιτικών ή Νομικών Επιστημών που απέκτησαν το πτυχίο τους πριν το 1980 εφόσον ασκούν Οικονομολογικό Επάγγελμα ( από το 1984 μέχρι σήμερα)

Αναλυτικά:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Στατιστικής.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Ναυτιλιακών Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών.  ( Το Τμήμα ¨Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων" δεν εγγράφεται στο Ο.Ε.Ε.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Τεχνολογιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. ( Τα Τμήματα "Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών", Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής" & ΜΟυσικής Επιστήμης & Τέχνης" δεν εγγράφονται στο Ο.Ε.Ε.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης & Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Οικονομικών Επιστημών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οικονομικών Επιστημών

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά: 1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης εγγραφής μέλους, 2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο, 3. Δυο πρόσφατες φωτογραφίες για ταυτότητα, Αντιγραφο ποινικού μητρώου (ζητείται υπηρεσιακά)

Για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος απαιτούνται ( δικαιούνται όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε.): 1. Αίτηση, 2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από το σημερινό εργοδότη, που θα αναφέρει ακριβές αντικείμενο απασχόλησης ( μισθωτοί) ή έναρξη επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ. ( φωτοτυπία για ελεύθερους) επαγγελματίες ή υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 για επιχειρηματίες, εμπόρους, συν/χους, κλπ, 3. Α.Φ.Μ. και 4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ( ζητείται υπηρεσιακά).

Στην κορυφή της σελίδας

 

ζ. Δικαιούχοι Άδειας Λογιστή 

2. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑ ΤΕΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ( μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ)

Ειδικότητες Εκπαιδευτικών στον τομέα της Μουσικής. ΥΑ 76014/Δ2(1)/ 2009

3. Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για το διαγωνισμό Εκπαιδευτικών από τις οποίες φαίνεται ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να διοριστούν σε σχολείο.

α. Προκήρυξη 3Π/2008 ( ΦΕΚ 516/08-10-2008) του ΑΣΕΠ για τη διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού των εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκ/σης κλάδων ΠΕ60, ΠΕ01,ΠΕ05, ΠΕ06,  ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 για τα σχολικά έτη 2009-10 & 2010-11.

β.  προκήρυξη 2Π/2008 ( ΦΕΚ 515/08-10-2008) του ΑΣΕΠ για τη διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού των εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκ/σης κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ08 και ΠΕ15 για τα σχολικά έτη 2009-10 & 2010-11.

γ. Τεύχος προκήρυξης ΑΣΕΠ, Αρ. Φύλλου 475/25-11-2004

δ. Προκήρυξη 6/ 08-02-2005

4. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτριών. 

Πτυχίο που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος. Απασχόληση στα Νοσοκομεία του Ε.Ε.Σ.π.χ. Ερρίκος Ντινάν. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 1. Απολυτήριο Λυκείου 2. Συμμετοχή σε Πανελλήνιες Εξετάσεις 3. Ηλικία μέχρι 30 ετών. 

Τρόπος Εισαγωγής: Λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός απολυτηρίου Λυκείου καθώς και το αν η υποψήφια διαθέτει πτυχίο ξένης γλώσσας. Περιλαμβάνεται επίσης, προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια.

Οι σπουδάστριες υποχρεούνται να αγοράζουν όλα τα συγγράμματα που τους υποδεικνύονται για την εκπαίδευσή τους καθώς και την εξωτερική τους στολή.

Γίνεται προκήρυξη Εισαγωγικών Εξετάσεων

Τηλέφωνο: 2106910117 & 2106910115

FAX: 2106910117

Αθανασάκη 11, Αθήνα -115 26

Στην κορυφή της σελίδας

 

5. Χορήγηση Επάρκειας Προσόντων Ξένης Γλώσσας

Η επάρκεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας χορηγείται σε Έλληνες υπηκόους κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση ( διατίθεται στο Πρωτόκολλο του ΥΠΕΠΘ και στο γραφείο ενημέρωσης)

β. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους Προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται. ( Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται πρωτίστως στο επίσημο μορφωτικό ινστιτούτο της χώρας από την οποία προέρχεται ο τίτλος). οι Πανεπιστημιακού τίτλοι του εξωτερικού να συνοδεύονται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων ( σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου να προσκομίζεται και ο βασικός τίτλος σπουδών). 

γ. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών και της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο,

δ. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου ή πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου.

 Για τους αποφοίτους Λυκείου του Εξωτερικού:

1. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους Προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται και

2. Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας

Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Διπλότυπο είσπραξης για εκπαιδευτικά τέλη ή ένσημα εκπαιδευτικών τελών από το Δημόσιο Ταμείο.

Τμήμα Μεθοδολογίας της Ιστορίας & Θεωρίας Των Επιστημών

Οι απόφοιτοι του τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της
Επιστήμης από το 2008 εντάσσονται στο Π.Ε. 33, (Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης).
Δεν εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων. (βλέπε τελευταία προκήρυξη ΑΣΕΠ)

Στο πρόσφατο διαγωνισμό του 2008 προκηρύχθηκαν 12 θέσεις.

Σύμφωνα με την 118842/Γ2/17-09-2008 απόφαση του ΥΠΕΠΘ, (Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και  ΕΠΑ.Σ) ο κλάδος ΠΕ33 διδάσκει τα παρακάτω:

1. Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι Ρίζες του (Α΄ ανάθεση). Μάθημα επιλογής Α΄ ΓΕΛ
2. Αρχές Φιλοσοφίας (Α΄ ανάθεση). Μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης Β’ ΓΕΛ
3. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών (Α΄ ανάθεση). Μάθημα επιλογής Β΄ ΓΕΛ
4. Θέματα Ιστορίας (Β’ ανάθεση). Μάθημα επιλογής Β΄ ΓΕΛ
5. Λογική: Θεωρία & Πρακτική (Α΄ ανάθεση). Μάθημα επιλογής Γ΄ ΓΕΛ
6. Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας (Α΄ ανάθεση). Μάθημα επιλογής Γ΄ ΓΕΛ
7. Προβλήματα Φιλοσοφίας (Α΄ ανάθεση). Μάθημα επιλογής Γ΄ ΓΕΛ
 

 

 

Στην κορυφή της σελίδας

 

6. Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πολιτών από χώρες Ε.Ε.

Το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων είναι αρμόδιο για την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων με βάση τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( τριετούς τουλάχιστον διάρκειας) που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις χώρες: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου οι υπηρετούντες στο Τμήμα εισηγούνται στο συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΣΑΕΙ) επί της υποθέσεως. Το ΣΑΕΙ έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος άσκησης στην Ελλάδα νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000.

Στο ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος επεξεργάζονται και τηρούνται στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εφαρμογή της οδηγίας 89/48 στην Ελλάδα.

Η οδηγία 89/48

Η οδηγία 89/48 ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 165/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 373/2001. Η οδηγία αυτή αναφέρεται στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών: Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας, που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε διαφορετική χώρα από εκείνη στην οποία απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Στην Ελλάδα την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000 έχει το Συμβούλιο Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΣΑΕΙ) ( Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΕΠΘ),  e-mail: srpq@otenet.gr

 

Στην κορυφή της σελίδας

Πίσω στην αρχική σελίδα