ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑ ΤΕΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ( μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ)

Πολιτικών και Τοπογράφων

Πτυχίο Εκπ/κών Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ) ή Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ ή Τοπογραφίας ΤΕΙ

Μηχανολόγων

Πτυχίο Εκπ/κων τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΠΑΙΤΕ ή Μηχανολογίας ΤΕΙ ή Ναυπηγικής ΤΕΙ

Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής

Πτυχίο Εκπ/κών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων ΑΣΠΑΙΤΕ ή Ηλεκτρολόγος ΤΕΙ ή Ενεργειακής Τεχνικής ΤΕΙ ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ

Ηλεκτρονικών και Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων

Πτυχίο Εκπ/κων Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΠΑΙΤΕ ή Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕΙ

Γραφικών τεχνών, Γραφιστικής, Διακοσμητικής και Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Πτυχίο Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών ή γραφιστικής ή Διακοσμητικής ή Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης

Διοίκηση Επιχιερήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας & Διαφήμισης ( Marketing)

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τουριστικών Επαγγελμάτων ή Εμπορίας και Διαφήμισης

Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής ΤΕΙ

Εργασιοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας

Πτυχίο Εργοθεραπείας ή Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ

Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας - Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεω, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

Πτυχίο Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Δασοπονίας ή Ιχθυοκομίας - Αλιείας ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ΤΕΙ

Ναυτικών Μαθημάτων ( Πλοίαρχοι)

Πτυχίο Πλοιάρχων ή Ραδιοτηλεγραφητών ή Δοκίμων Αξιωματικών Καταστρώματος ή Δοκίμων Αξιωματικών Ασυρμάτου τηςΑνωτέρας Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού

Οδοντοτεχνικής

Πτυχίο Οδοντοτεχνικής ή Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ

Βρεφονηπιοκόμων

Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ

Οχημάτων

Πτυχίο Οχημάτων ΤΕΙ

Τεχνολόγων Τροφίμων - Διατροφής - Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ

Αισθητικής

Πτυχίο Αισθητικής ή Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΤΕΙ

ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και ηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτισμού ΤΕΙ

Στοιχεία από την ALFAVITA

Πίσω στα Επαγγελματικά Θέματα