Προγράμματα

   ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Καλλιρρόη
ΔΙΚΤΥΑ
   

Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού   εφάρμοσε στα δυο χρόνια λειτουργίας του τα τρία πρώτα  προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ 2 και άλλα προγράμματα όπως φαίνεται από τα παρακάτω που είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις:

bullet

Τρεις Ημέρες Σταδιοδρομίας που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος " Αναβάθμιση ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ και Ίδρυση Νέων.

bullet

Πρόγραμμα με θέμα την Προώθηση της Ισότητας των φύλων ( Καλλιρρόη) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

bullet

 Δίκτυα σχολείων στο πλαίσιο του Προγράμματος " Εφαρμογή του ΣΕΠ σε Εκπαιδευτικές Μονάδες".

bullet

Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα: Οι επιχειρήσεις της Περιοχής μας.

bullet

Δυο Προγράμματα etwinning με θέμα: 1. Οι Επιχειρήσεις της περιοχής μας        και 2. Το προφίλ των επαγγελμάτων στις επιχειρήσεις    και η συμμετοχή των γυναικών σ' αυτό.                                                                       

bullet

Έχει αρχίσει για τη σχολική χρονιά 2007-2008 η συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Οικολογικής Μετακίνησης με τη δημιουργία τριών ομάδων μαθητών.

Ο ρόλος του Γραφείου Συμβουλευτικής είναι πολυεπίπεδος, εφόσον αποσκοπεί στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών μέσω της συμβουλευτικής παρέμβασης και με την εφαρμογή της κοινωνιογνωστικής - εποικοδομητικής θεωρίας μάθησης καθώς και  της διαθεματικότητας στη γνώση.

Πίσω στην αρχική