ΔΙΚΤΥΑ

 

 

Τα δίκτυα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος:

ΕΠΕΑΕΚ 2, Γ' ΚΠΣ, Μέτρο 2.4, Ενέργεια 2.4.1, Κατηγορία Πράξεων 2.4.1ε

" Εφαρμογή Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε Εκπαιδευτικές Μονάδες", 

όταν γίνονται μέσα στο κατάλληλο χρονικό διάστημα, μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό τόσο στην απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών, όσο και στην διάχυση του θεσμού του ΣΕΠ σε όλη την σχολική κοινότητα αλλά και στο  άνοιγμα του σχολείου ή καλύτερα των σχολείων στην τοπική κοινωνία, με ό, τι θετικό αυτό συνεπάγεται.

Επίσης το Δίκτυο δίνει τη δυνατότητα για εφαρμογή Συμβουλευτικής σε 30 μαθητές από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να βοηθηθούν και να υποστηριχτούν κάποιοι μαθητές που το χρειάζονται .

Τη σχολική χρονιά 2006-2007 έγιναν, στο πλαίσιο του Δικτύου, τρεις ομάδες Συμβουλευτικής από τα σχολεία που συμμετείχαν στο Δίκτυο με πολύ καλά αποτελέσματα.

Ακολουθεί η περιγραφή δυο δικτύων

1. 2004-2005  

( ΘΕΜΑ: Η Οικονομική ζωή του τόπου. Χαρακτηριστικά Επαγγέλματα και Προοπτικές)              

Συμμετοχή του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου

 με θέμα: 

                        ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΩΡΑ ( Παρουσίαση) ( πολύ μεγάλο, αλλά ενδιαφέρον αρχείο ίσο με 150Mb)

2. 2006-2007

      (ΘΕΜΑ: Η επαγγελματική εξέλιξη των νέων στον τόπο μας σε συσχετισμό με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσή τους. Μελέτη από το 1910 μέχρι σήμερα).         

Συντονιστής το Γραφείο Συμβουλευτικής του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου

ΣΚΟΠΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Αφίσα Ημερίδας Δικτύου

Πρόγραμμα Ημερίδας Δικτύου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

στην αρχική σελίδα