Καλλιρρόη

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

Κατηγορία Πράξης 4.1.1β-ΕΠΕΑΕΚ 2

Προώθηση της Ισότητας των Φύλων κατά τη Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας

 

Υλοποίηση της κατηγορίας πράξης 4.1.1.β του ΕΠΕΑΕΚ II -Γ' ΚΠΣ για το σχολικό έτος 2007-2008 ( 141672/Γ7 ( 11-12-07)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, τη σχολική χρονιά 2006-2007, εφαρμόστηκε  και Ομαδική Συμβουλευτική σε τμήματα των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

 

ΥΛΙΚΟ

Αφίσα Ημερίδας

      

Πολλές από τις φωτογραφίες είναι από την βάση δεδομένων Ideal Photo

 

Διαβιβαστικό έκθεσης ολοκλήρωσης με τα επισυναπτόμενα έγγραφα

 

Υποδείγματα συμπληρωμένων εντύπων:

1. Δελτίο Τύπου

2. Βεβαίωση Σχολικής Μονάδας για την εφαρμογή των ασκήσεων ευαισθητοποίησης από εκπαιδευτικό, μέσα στην τάξη

3. Εξοφλητική επιστολή για προμηθευτές

4. Φύλλο αξιολόγησης ημερίδας

5. Ευχαριστήριο σε εισηγητές στην Ημερίδα

6. Ευχαριστήριο σε επαγγελματίες

Πίσω στα Προγράμματα