3ο Δίκτυο Πελοποννήσου

 

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

ΣΧΟΛΕΙΑ:

  1ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου

2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου

Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου

  Συντελεστές

 

Συντονίστρια: Σμυρνή Σοφία

Υπεύθυνες  καθηγήτριες:

 

  1. Παπαδοπούλου Άννα
  2. Τζουβάρα Αδελαΐδα
  3. Δρυ Ιωάννα

 

Σύμβουλος Δικτύου:

  Ειδική Συμβουλευτικής: Γκόγκα Σταματική

  Κεντρική Θεματική: Η επαγγελματική εξέλιξη των νέων στον τόπο μας σε συσχετισμό με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσή τους. Μελέτη από το 1910 μέχρι σήμερα.

Συνιστώσες θεματικές:

  1ου Γυμνασίου: Διερεύνηση της σχέσης επαγγέλματος γονέων και εκπαιδευτικής – επαγγελματικής εξέλιξης των μαθητών, τη σχολική περίοδο 1976 -1978

  2ου Γυμνασίου: Οι Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο. Διερεύνηση της σημερινής κατάστασης.

  Γενικού Λυκείου: Μελέτη του μαθητικού δυναμικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ξυλόκαστρο από το 1910 μέχρι τη δεκαετία του ’60.

  Σκοπός του δικτύου:

  Ο σκοπός της υλοποίησης του δικτύου είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην υλοποίηση ενός προγράμματος, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, δηλ. από τη στιγμή της επιλογής του θέματος μέχρι την παρουσίασή του και την αξιολόγησή του.

Γι’ αυτό εφαρμόζεται βασικά η μέθοδος Project.

Η μέθοδος αυτή για την εφαρμογή της, απαιτεί μεγάλη εμπλοκή των μαθητών.

Η ομαδική εργασία των μαθητών είναι ένας ακόμη σκοπός του δικτύου.

Και φυσικά η διερεύνηση θεμάτων σχετικών με την αγορά εργασίας και ιδιαίτερα την τοπική, την εκπαίδευση και η απόκτηση κομβικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής.

Μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα θα δοθεί επίσης η δυνατότητα για Συμβουλευτική στήριξη σε μαθητές που θα εκφράσουν τέτοια επιθυμία και θα επιλεγούν από τα εμπλεκόμενα σχολεία.

 

Επί μέρους στόχοι;

Οι μαθητές θα πρέπει με το πέρας του προγράμματος να έχουν κάνει βήματα προόδου σε δεξιότητες;

ü      Εποικοδομητικής συνεργασίας και επικοινωνίας

ü      Συμμετοχής σε σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός προγράμματος.

ü      Οργάνωσης και προγραμματισμού ενός προγράμματος

ü      Επικοινωνίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας

ü      Αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών

ü      Χρήσης Νέων Τεχνολογιών

ü      Σύνθεσης αποτελεσμάτων

Όσοι τύχουν των υπηρεσιών της Συμβουλευτικής θα πρέπει να έχουν βοηθηθεί σε θέματα αυτοεκτίμησης και θετικής αυτοεικόνας, σε θέματα διαχείρισης του άγχους, να συνειδητοποιήσουν τους παράγοντες που είναι ανασταλτικοί στην προσωπική τους ανάπτυξη. Επίσης να συνειδητοποιήσουν πόσο τα ίδια τα άτομα μπορούν να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν το σχέδιο ζωής τους.

 Πίσω στα Δίκτυα