ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Σύστημα Σχολείων στη Γερμανία

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

“ Fachhochschule”               

“ Universität”

Πλαίσιο κειμένου: Επάγγελμα στο επαγγελματικό σχολείο ( Berufschule) 

 

 

 

 

 

12. “Fachoberschule”

 

 

11.

13.

12.

 

11.

10.

9.       “ Gymnasium”

8.

7.

6.

 

5.

 

 

 

 

 

 

10.

10.

 

9.    “Hauptschule”

9.

 

8.

8.   “ Realschule”

 

7..

7.

 

6..

6.

 

5..

5.

          

4.

3.   Δημοτικό Σχολείο

2.

1.

 

4.

3.   Δημοτικό Σχολείο

2.

 

1.

4.

3.

2. Δημοτικό Σχολείο

1.

 

 

 

 

 

 

 

Πίσω στις δραστηριότητες