ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πίνακας συνημμένων

1.       Πρόταση Δράσης

2.       Δραστηριότητες Δράσης

3.       Χρονοδιάγραμμα

4.       Πρόγραμμα Ημερίδας

5.       Υλικό δράσης

6.       Προϋπολογισμός

7.       Παραδοτέα

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 4.3

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Τίτλος Ημερίδας: « Στρατιωτικά επαγγέλματα που υπηρετούν σε: Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστική, Πολεμική Αεροπορία  και   Στρατό Ξηράς»

ΣΚΟΠΟΣ

Η διασύνδεση του ΓΡΑΣΕΠ με φορείς και υπηρεσίες της τοπικής  και ευρύτερα κοινωνίας και αγοράς εργασίας, η ενημέρωση των μαθητών με βιωματικό τρόπο για θέματα σχετικά με το επάγγελμα και η ενεργή συμμετοχή τους σε προγραμματισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων.

ΣΤΟΧΟΙ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

·        Η γνωριμία των μαθητών με τα στρατιωτικά επαγγέλματα που  χαρακτηρίζονται μεν από ιδιαιτερότητες, είναι δε στις πρώτες θέσεις των επαγγελματικών προτιμήσεων σύμφωνα με τη στατιστική επεξεργασία του Μηχανογραφικού Δελτίου των τελευταίων χρόνων.

·        Η πληροφόρηση των μαθητών για αυτά τα επαγγέλματα από πηγές έγκυρες και αξιόπιστες.

·        Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση των παιδιών, όσον αφορά στα στρατιωτικά επαγγέλματα και η σύνθεση της ταυτότητας ενός επαγγέλματος ( Επαγγελματική μονογραφία).

·        Η ανάπτυξη εκ μέρους των μαθητών δεξιοτήτων ζωής.

·        Η εξάσκηση τους στην πληροφόρηση  (συλλογή, αξιολόγηση, επεξεργασία και διάδοση της  εκπαιδευτικής και  επαγγελματικής πληροφορίας και η ενημέρωση για τον κόσμο της εργασίας).

·        Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών

·        Η κατανόηση ενός οργανογράμματος μιας υπηρεσίας.

·        Η επί τόπου γνωριμία των μαθητών με  τοπικούς φορείς της αγοράς εργασίας.

·        Η απόκτηση δεξιότητας οργάνωσης και προγραμματισμού μιας δραστηριότητας

·        Συνέχεια της προηγούμενης, εξάσκηση των μαθητών στη διοργάνωση μιας ημερίδας.

·        Η σύνταξη επαγγελματικών μονογραφιών.

 

ΓΡΑΣΕΠ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ που συμμετέχουν:

·        ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου

·        Καθηγήτρια – Σύμβουλος ΣΕΠ: Σμυρνή Σοφία ( υπεύθυνη ΓραΣΕΠ), συντονίστρια
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ με:    

Λιμεναρχείο Κορίνθου

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου

Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου

6ο ΣΠ Κόρινθος

117 Πτέρυγα Μάχης, Ανδραβίδα

Δήμος  Ξυλοκάστρου

1ο Γυμνάσιο  Ξυλοκάστρου

2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου

Γυμνάσιο Παναριτίου

 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:

1ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου: 26 μαθητές ( Γ΄Τάξη: Μαθήτριες : 15, Μαθητές 11, από αυτούς

ΑμεΑ: ένας μαθητής με νοητική καθυστέρηση, μια μαθήτρια με δυσλεξία)

2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου: 14 μαθητές ( Γ΄Τάξη: Μαθήτριες: 4, μαθητές 10) ( ΑμεΑ: ένας μαθητής με δυσλεξία).

Γυμνάσιο Παναριτίου:    6 μαθητές ( Β Τάξη: Μαθητές 1, Μαθήτριες 4 και Γ΄Τάξη: Μαθητής 1)

Σύνολο: Αγόρια: 23

              Κορίτσια:  23

                    

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

1

Ενημέρωση των μαθητών

 

Περιγραφή

 Συνάντηση με τους μαθητές της Γ΄ τάξης των 1ου και 2ου Γυμνασίων Ξυλοκάστρου. Γνωστοποίηση πρόθεσης οργάνωσης της δεύτερης ημέρας σταδιοδρομίας συζήτηση για το θέμα. Διερεύνηση με ερωτηματολόγιο για τις προτιμήσεις τους σχετικά με τον τομέα επαγγελμάτων που πρόκειται να κληθούν.

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου (Σμυρνή Σοφία), Μαθητές Γ’ Γυμνασίου

2

Καθορισμός θέματος

 

Περιγραφή

Καθορισμός θέματος μετά από τη διερεύνηση και λόγω πλειοψηφίας.– κατηγοριοποίηση των ιδεών και δημιουργία του «ιστού» με το κεντρικό θέμα και τα υποθέματα. Το θέμα καθορίστηκε ως « Στρατιωτικά επαγγέλματα» και τα υποθέματα αφορούν σε επαγγέλματα που περιλαμβάνονται σε αυτό τον τομέα. Τα υποθέματα ήταν: Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Ευελπίδων, Ικάρων, Στρατός Ξηράς, Πυροσβεστική.

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου (Σμυρνή Σοφία)

Μαθητές Γ΄ Γυμνασίου

 

 

3

 

Εξακτίνωση θέματος σε επιμέρους διαστάσεις.

Περιγραφή

Αποφασίζεται να ασχοληθούν με το θέμα οι μαθητές που το είχαν σαν πρώτη ή δεύτερη επιλογή στη διερεύνηση που έγινε, ούτως ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αδιαφορίας και πρόκλησης αταξίας κατά τη διεξαγωγή της ημερίδας.

Οι μαθητές επίσης προγραμματίζουν με ποιον τρόπο θα επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους φορείς για να ορίσουν την ημερομηνία και το πρόγραμμα της ημερίδας.

 Επιλέγουν επίσης με ποιο τρόπο θα «μάθουν» για τα θέματα τα οποία έχουν καταγράψει στον ιστό και αποφασίζουν τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουν. Καταγραφή σκοπού και επιμέρους στόχων κάθε δραστηριότητας.

 

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου (Σμυρνή Σοφία)

Μαθητές Γ΄ Γυμνασίου

4

Χωρισμός σε ομάδες

 

Περιγραφή

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με τα υποθέματα που έχουν δημιουργηθεί (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό Σώμα, Πολεμική Αεροπορία, Στρατός Ξηράς,), μιας και μια πρώτη ανίχνευση, μας ανάγκασε να αποκλείσουμε τους Ευέλπιδες.   Επιλέγεται ο υπεύθυνος  μαθητής από κάθε ομάδα ο οποίος θα συντονίζει τις δραστηριότητες που θα αποφασίζονται σε κάθε φάση του προγράμματος ενώ όλοι μαζί αποφασίζουν  για τα μέσα και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουν για τις δραστηριότητές τους. (Βιβλιογραφική έρευνα, έρευνα σε τύπο και διαδίκτυο)

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου ( Σμυρνή Σοφία)

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Γυμνασίου Παναριτίου που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

5

Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.

Περιγραφή

Κάθε υποομάδα αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τον κάθε φορέα που έχει αναλάβει, να συντάξει τα σχετικά έγγραφα που θα του στείλει για να τον προσκαλέσει στην Ημέρα Σταδιοδρομίας

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου ( Σμυρνή Σοφία)

Μαθητές Ομάδας Εργασίας

6

 

Δημιουργία Ερωτηματολογίων ανά ομάδα και υπόθεμα

Περιγραφή

Οι μαθητές καταγράφουν τί θέλουν να μάθουν για τον επαγγελματικό χώρο που έχουν επιλέξει και δημιουργούν ερωτηματολόγια για τις πληροφορίες που επιθυμούν να έχουν. Έτσι έχει δημιουργηθεί ένα ιστόγραμμα με κεντρικό θέμα τον εργασιακό χώρο των «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ» και επί μέρους υποθέματα: Ποιες είναι οι ειδικότητες που απασχολούνται σε κάθε φορέα.  Ποιες δεξιότητες απαιτούνται από τους εργαζόμενους για απασχοληθεί κάποιος σε χώρους τέτοιων επαγγελμάτων.  Πόσο κατά τη γνώμη των συγκεκριμένων επαγγελματιών μπορούν οι εργαζόμενοι στα «ένστολα επαγγέλματα» να συνδυάσουν αρμονικά προσωπική και επαγγελματική ζωή ή  ποιες οι προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, περιγραφή καθηκόντων, αμοιβές, εξέλιξη κλπ. Με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο οι μαθητές θα επισκεφθούν την Αστυνομία, τον αξιωματικό Στρατού Ξηράς ίσως και την Πυροσβεστική.

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ  2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου ( Σμυρνή Σοφία)

Μαθητές  Ομάδας Εργασίας

7

Δημιουργία Χρονοδιαγράμματος

 

Περιγραφή

Οργάνωση της παρουσίασης της  «Ημέρας Σταδιοδρομίας» και δημιουργία από την ομάδα ενός εφικτού χρονοδιαγράμματος. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει με βάση τις πληροφορίες που θα συλλέξει να δημιουργήσει έντυπο υλικό. Αυτό αφού αναπαραχθεί, θα διανεμηθεί στους παρευρισκόμενους κατά την ημερίδα. Μια ομάδα αναλαμβάνει τη σύνταξη του προγράμματος, την κατασκευή των  προσκλήσεων και της αφίσας που θα προβάλλει την εκδήλωση, τη διαφήμιση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Άλλη ομάδα αναλαμβάνει να συντάξει τον κατάλογο  των προσκεκλημένων (εκπαιδευτικών, γονέων, τοπικών φορέων κλπ.) και άλλη θα είναι η γραμματεία.

 

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου ( Σμυρνή Σοφία) και μαθητές ομάδων

 

8

Εργασία υποομάδων

 

Περιγραφή

Εργασία υποομάδων για συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

Συνάντηση με κάθε υποομάδα,  ταξινόμηση και επεξεργασία του υλικού που προκύπτει από τις δραστηριότητες.

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου ( Σμυρνή Σοφία) και μαθητές κάθε ομάδας

 

9

Συντονιστική συνεδρία ομάδας

 

Περιγραφή

Συντονιστική συνεδρία ομάδας  - Παρουσίαση έργου υποομάδων  - Σύνθεση έργου υποομάδων  - ανάληψη ευθύνης από κάθε υποομάδα να έλθει σε απευθείας επαφή με τον εκπρόσωπο του κάθε φορέα  και να συζητήσουν για την τεχνική υποστήριξη που τυχόν θα χρειαστεί κατά την παρουσίαση.

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου ( Σμυρνή Σοφία)

Όλοι οι μαθητές που θα συμμετέχουν στην ημερίδα

 

10

Προετοιμασία της «ημέρας σταδιοδρομίας»

Περιγραφή

 Προετοιμασία της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου, προετοιμασία της μεγαφωνικής εγκατάστασης και καθορισμός θέσεων προσκεκλημένων, προετοιμασία φακέλων.

Προετοιμασία και καθορισμών δραστηριοτήτων ομάδων (π.χ. οργάνωση διαλείμματος και αναψυκτικών, μοίρασμα ερωτηματολογίων αξιολόγηση και συγκέντρωσή τους κλπ)

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου ( Σμυρνή Σοφία)

Μαθητές ομάδων εργασίας

11

Διεξαγωγή της «ημέρας σταδιοδρομίας»

Περιγραφή

Διεξαγωγή της Ημέρας Σταδιοδρομίας.

Συμμετέχοντες

Προϊστάμενοι Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Κορινθίας, εκπρόσωπος του Δήμου, εκπρόσωποι του συλλόγου Γονέων, καθηγητές των εμπλεκομένων σχολείων,  ομιλητές εκπρόσωποι των φορέων, μαθητές 1ουΓυμνασίου Ξυλοκάστρου, 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου, Γυμνασίου Παναριτίου.

12

 

Αξιολόγηση της εκδήλωσης και του έργου της ομάδας

Περιγραφή

Αφού διερευνηθούν τα ερωτηματολόγια και μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των παρευρισκομένων από την έκβαση της εκδήλωσης αλλά και με αυτοαξιολόγηση της ομάδας των μαθητών με τη συμμετοχή της   συντονίστριας της εκδήλωσης ο βαθμός επίτευξης  των αρχικών στόχων αλλά και της αρτιότητας της οργάνωσης δηλ. η ποιότητα και πρωτοτυπία στην παρουσίαση κατά την ημέρα της εκδήλωσης, η αποτελεσματικότητα της εκδήλωσης, των μεθόδων και του συντονισμού της ομάδας. Συζητούνται επίσης και παράπλευρα οφέλη που τυχόν προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου ( Σμυρνή Σοφία)

Όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση.                                                             

13

Κοινοποίηση και διάδοση του τελικού προϊόντος στην ευρύτερη κοινότητα, παραδοτέα 

Περιγραφή

Με ανακοίνωση σε εφημερίδα και προβολή στο διαδίκτυο των εργασιών της ημερίδας, σύμφωνα με τα παραδοτέα, θα γίνει η κοινοποίηση και διάδοση του τελικού προϊόντος στην ευρύτερη κοινότητα.

Συμμετέχοντες

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου ( Σμυρνή Σοφία)

Μαθητές.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

 

Χρονική περίοδος

 

Μάρτιος 2006

Απρίλιος 2006

Μάιος 2006

 

 

28

29

30

31

6

7

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

16

και

αρ-

γό-

τε-

ρα

Έναρξη δράσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΛΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ

 

Α/Α

Τίτλος

Περιγραφή

Δραστηριότητα που θα χρησιμοποιηθεί

1

Φυλλάδιο με πληροφορίες για τις Σχολές της Αστυνομίας 

Πληροφορίες για την εισαγωγή στις σχολές της Αστυνομίας (εισαγωγή, προϋποθέσεις, δοκιμασίες, βάσεις 2005)

Υλικό στο φάκελο που θα δοθεί στους μαθητές κατά την Ημέρα Σταδιοδρομίας.

2

Φυλλάδιο με πληροφορίες για τις Σχολές της Πυροσβεστικής 

Πληροφορίες για την εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβεστικής (εισαγωγή, προϋποθέσεις, δοκιμασίες, βάσεις 2005)

Υλικό στο φάκελο που θα δοθεί στους  μαθητές κατά την Ημέρα Σταδιοδρομίας

3

Φυλλάδια με πληροφορίες για τις Σχολές της   Πολεμικής Αεροπορίας 

Πληροφορίες για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές Σ.Ι., ΣΜΑ, ΣΥΔ, ΣΤΥΑ, ΣΙΡ(εισαγωγή, προϋποθέσεις, δοκιμασίες, βάσεις 2005)

Υλικό στο φάκελο που θα δοθεί στους μαθητές κατά  την Ημέρα Σταδιοδρομίας

4

Φυλλάδια με πληροφορίες για τις Σχολές του Στρατού Ξηράς

Πληροφορίες για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές ΣΣΕ, ΣΜΥ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ (εισαγωγή, προϋποθέσεις, δοκιμασίες, βάσεις 2005)

Υλικό στο φάκελο που θα δοθεί στους μαθητές  κατά την Ημέρα Σταδιοδρομίας

ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

« ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ»

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 12– 05 – 2006

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου

      ΧΩΡΟΣ: Αίθουσα εκδηλώσεων 1ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9.50 – 10.15

Προσέλευση- Εγγραφές

 

 

10.15 – 10.30

Χαιρετισμοί

Προϊστάμενος Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. κορινθίας

Διευθυντές 1ου και 2ου Γυμνασίων Ξυλοκάστρου

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων

Εκπρόσωπος του Δήμου

10.30– 10.35

Εισαγωγή στην ημερίδα

Σμυρνή Σοφία

Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου

Ξυλοκάστρου

10.35 – 10.55

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

«Το επάγγελμα του αστυνόμου,  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ειδικότητες που στελεχώνουν το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου»

 

Ομιλητής ο αστυνόμος κ. Σταυρόπουλος Βασίλειος

 

 

10. 55 – 11.15

Λιμενικό Σώμα

«Ειδικότητες που απασχολούνται στο Λιμεναρχείο. Επάγγελμα και προσωπική ζωή του λιμενικού»

 

Ομιλητής ο Λιμενάρχης κ. Μοσχούτης ή αντικαταστάτης του

11.15 – 11.40

Πυροσβεστική

«Το επάγγελμα του πυροσβέστη δυσκολίες και επαγγελματική  ικανοποίηση»

Ομιλητής ο υποπυραγός κ. Μαυραγάνης Αλέξανδρος

11.40 – 11.55

Ερωτήσεις - Διάλογος

 

11.55 – 12.15

Διάλειμμα – Πρόχειρο φαγητό

 

 

12.15 – 12.50

 

Πολεμική Αεροπορία

«Ενημέρωση για το επάγγελμα του Ιπτάμενου και Μηχανικού Αεροσκαφών», από ειδικούς που θα σταλούν από την 117 Πτέρυγα Μάχης Ανδραβίδας

12.50 – 13.25

Στρατός Ξηράς

«Προσόντα – Προϋποθέσεις για την επιλογή του επαγγέλματος του αξιωματικού – Προσωπική ζωή»

 

13.25 – 13.45

Ερωτήσεις – Λήξη της ημερίδας

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Έξοδα

 

       Περιγραφή  

 

Κωδικός[1]

Προβλεπόμενο κόστος[2]

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

 

 

 

0

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Αστυνομία

61.01

0

Λιμενικό Σώμα

61.01

0

Πυροσβεστική

61.01

0

Πολεμική Αεροπορία

61.01

0

Στρατός Ξηράς

61.01

0

Σμυρνή Σοφία, Υπεύθυνη ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου για την έκθεση ολοκλήρωσης

61.01

300 €

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

64.00

0 €

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

64.01

0 €

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Πρόχειρο φαγητό

64.02

500 €

Φωτογράφηση  - βιντεοσκόπηση

64.02

250 €

Διαφήμιση σε τοπικές εφημερίδες

64.02

100 €

Φάκελοι, στυλό, μικρά μπλοκ

64.02

400 €

 

Σύνολο

1550€

     

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Α/Α

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Είδος : ΕΝΤΥΠΟ

 

Περιγραφή: σε έντυπο όλες οι πληροφορίες για τις σχολές της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Πολεμικής Αεροπορίας και Στρατού Ξηράς που θα δοθούν ΚΑΙ στους ΜΑΘΗΤΕΣ  ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ.

 

Είδος: εντυπο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

Α/Α

 

 

 

 

 

3

Ημέρα Σταδιοδρομίας

 

Είδος: dvd

 

Περιγραφή: αν βιντεοσκοπηθεί η εκδηλωση, θα παραδοθει αυτό, αλλιωσ θα παραδοθουν φωτογραφιες.

 

Προδιαγραφές

 

 Πίσω στις Ημέρες Σταδιοδρομίας