Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία

 

Εκτός από τους επαγγελματίες

Χρησιμοποιήσαμε επίσης τα εγχειρίδια:

1.     Γυναίκα, Το Δικαίωμά Σου Στην Απασχόληση (1999) ΚΕΘΙ

2.     Μέγας Οδηγός Επαγγελμάτων ( 2001 & 2006) Αθήνα. Αχτίδα.

3.     Μηχανογραφικό Δελτίο. Αίτηση Δήλωσης. ( 2006).

4.     Οδηγός Καλής Πρακτικής. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

5.     Σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές Οικονομίας, Α΄Τάξη Ενιαίου Λυκείου (2005) ΟΕΔΒ

6.     Σπουδές Μετά Το Γυμνάσιο.(2006). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΥΠΕΠΘ

7.      Σχολικό εγχειρίδιο: Εργασιακό περιβάλλον του Τομέα Κατασκευών. ΤΕΕ.(2006) ΟΕΔΒ

       Μερικές φωτογραφίες είναι από τη βάση δεδομένων IDEAL PHOTO

 Πίσω στα περιεχόμενα