Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Ως προς τη νομική μορφή της επιχείρησης, που εκφράζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, έχουμε δυο βασικές κατηγορίες:

        Τις Ατομικές επιχειρήσεις, όπου ο ιδιοκτήτης είναι ένα μόνο άτομο και

        Τις Εταιρείες, όπου υπάρχουν περισσότεροι από έναν ιδιοκτήτη ( εταίροι)

 

Για τις Εταιρείες έχουμε τέσσερις νομικές μορφές εταιριών:

                                          i.   Ομόρρυθμη Εταιρεία ( ΟΕ). Αυτή ανήκει σε δυο ή περισσότερους εταίρους που ο καθένας συνεισφέρει με μερίδιο, που μπορεί να είναι άνισο στο συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας, αλλά έχουν όλοι απεριόριστη ευθύνη* για τις υποχρεώσεις.

                                         ii.   Ετερρόρυθμη Εταιρεία ( Ε.Ε), που ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, αλλά με διαφορετικά δικαιώματα και ευθύνες. Δηλαδή ένας ή περισσότεροι απ αυτούς έχουν δικαίωμα διαχείρισης και εκπροσώπησης της Ετερρόρυθμης Εταιρείας ( Ομόρρυθμοι Εταίροι) καθώς και την απεριόριστη ευθύνη, ενώ οι περισσότεροι εταίροι ευθύνονται μόνο για το μέγεθος της συμμετοχής ( συνεισφοράς) τους στην εταιρεία, Ετερόρρυθμοι Εταίροι). Οι τελευταίοι δεν έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης ή διαχείρισης της εταιρείας.

                                       iii.   Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ( Ε.Π.Ε.). Σ αυτή τη μορφή της εταιρείας, ο καθένας από τους εταίρους ευθύνεται μόνο για το μερίδιο που έχει εισφέρει στην εταιρεία. Οι εταίροι μπορούν να πάρουν από το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας μόνο ανάλογα με την εισφορά τους. Τα εταιρικά μερίδια των ΕΠΕ δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ( να πουληθούν, να κληροδοτηθούν ή να δωριστούν από έναν εταίρο σε άλλον ή τρίτους. Μόνο αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και των υπολοίπων, μπορεί να γίνει αυτό.

                                       iv.   Ανώνυμη Εταιρεία ( Α.Ε.) Και αυτή η Εταιρεία ανήκει σε εταίρους που έχουν ο καθένας την ευθύνη μόνο για το χρηματικό ποσό που έχει εισφέρει. Εδώ το συνολικό κεφάλαιο μοιράζεται σε μετοχές, που αποτελούν τίτλους ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα γενικά χωρίς εξαιρέσεις εκτός από ορισμένες περιπτώσεις.

                                        v.   Δικαιόχρηση ( franchising): Σύγχρονη μορφή δυναμικής εταιρικής και διεπιχειρησιακής συνεργασίας με στόχο την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Το franchising συνίσταται στη σύναψη μιας συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων, ούτως ώστε να χρησιμοποιεί κάποιος την επωνυμία, τεχνογνωσία και μεθόδους επικοινωνίας και διαφήμισης μιας επιτυχημένης μεγάλης επιχείρησης για να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, που δίνει στους πελάτες του την εντύπωση ότι λειτουργεί σαν υποκατάστημα της επώνυμης επιχείρησης με την οποία συνεργάζεται.

 

* Απεριόριστη ευθύνη: Η ευθύνη για την εταιρεία δεν περιορίζεται μόνο στο μερίδιο που έχει συνεισφέρει ο κάθε εταίρος αλλά περιλαμβάνει και την ατομική του περιουσία.

 Πίσω στα περιεχόμενα