ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα:

 

1. Ερωτήσεις για επίσκεψη σε επιχειρήσεις

 

 1. Σε ποιον ανήκει η επιχείρηση.

 2. Ποιο είναι το είδος της επιχείρησης ( κατηγορία οικογενειακή, ατομική, ΕΠΕ κλπ)

 3. Το ιστορικό της επιχείρησης.

 4. Για ποιους λόγους ο/η  συγκεκριμένος/συγκεκριμένη επιχειρηματίας αποφάσισε να δημιουργήσει αυτήν την επιχείρηση;

 5. Με ποιον τρόπο εξασφάλισε τα κεφάλαια και τους πόρους για την ίδρυσή της;

 6. Ποιος σχεδίασε την επιχείρηση Ποιος βοήθησε στην αρχή;

 7. Έχει κάνει ο ιδιοκτήτης/ η ιδιοκτήτρια σχετικές σπουδές ή εργάζεται μόνο με το ένστικτό του/της;

 8. Μήπως κληρονόμησε την επιχείρηση από τους γονείς του/ γονείς της;

 9. Με ποιον τρόπο αυτός διατηρεί και αναπτύσσει την επιχείρησή του/επιχείρησή της;

 10. Χρησιμοποιεί στην επιχείρηση Νέες Τεχνολογίες;

 11. Ποια καινοτομία έχει κάνει στην επιχείρησή του/της την τελευταία διετία;

 12. Ανήκει σε κάποιον σχετικό επαγγελματικό Σύλλογο;

 13. Προβλέπει κινδύνους να απειλούν την επιχείρησή του/ επιχείρησή της στο μέλλον;

 14. Επηρεάζει η κουλτούρα ( ήθη, έθιμα, συνήθειες) της περιοχής την επιχείρησή του/της;

 15. Ποιο είναι το είδος των επαγγελμάτων που απασχολούνται στην επιχείρηση;

 16. Το ποσοστό των γυναικών και το είδος της απασχόλησής τους εργασίας που επιτελούν στην επιχείρηση.

 17. Πόσα άτομα απασχολούνται στην επιχείρησή του/της;

 18. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του/επιτυχίας της;

 19. Ποια είναι τα προβλήματα που συναντούν οι γυναίκες και άντρες επιχειρηματίες σ αυτήν τη δουλειά;

2. Ερωτήσεις που υποβλήθηκαν σε παλιές επιχειρήσεις

 1.  Πότε ιδρύθηκε, από ποιον, πως αποφάσισε ο ιδρυτής να ασχοληθεί με αυτήν την δουλειά;

 2. Τι ακριβώς έκανε τότε ο συγκεκριμένος έμπορος ή βιοτέχνης;

 3. Πως ασφαλιζόταν και από πότε άρχισε να ισχύει η ασφάλιση;

 4. Πως συμπεριφερόταν ο πελάτης και ο έμπορος στον πελάτη τη συγκεκριμένη εποχή ( αν θυμάται).

 5. Τι δυσκολίες συναντούσε ο έμπορος την παλιά εποχή και πως τις αντιμετώπιζε;

 6. Έκανε κάποιες προσπάθειες για προοδεύσει (εξελίξει) την επιχείρησή του;

 7. Ποια εργαλεία χρησιμοποιούσαν τότε και ποια χρησιμοποιούν τώρα στη δουλειά τους;

 8. Πως περιήλθε, πότε και γιατί η επιχείρηση στο σημερινό ιδικτήτη; Ήθελε αυτός να την κληρονομήσει ή αναγκάστηκε;

 9. Πως νιώθει ο νέος επαγγελματίας και σε σχέση με την παλιότερη εποχή, είναι ευχαριστημένος;

 10. Είναι ευχαριστημένος από τη δουλειά του γενικά;

                                                                                                                             Στην αρχή της σελίδας

3. Ερωτήσεις για Επαγγελματικές Μονογραφίες

  Α. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα 

1.       Περιγραφή του επαγγέλματος

a.         Ποιο είναι το αντικείμενο της εργασίας σας; Υπάρχει εξειδίκευση  σ αυτή ( τι ακριβώς κάνει κανείς σ αυτή τη δουλειά)

b.         Συμμετέχει και κάποια άλλη ειδικότητα για την ολοκλήρωση του έργου;

c.         Τι ευθύνες έχει κανείς σ αυτή τη δουλειά;

d.         Τι άλλες υποχρεώσεις καθήκοντα έχει κανείς σ αυτή τη δουλειά;

e.         Ποια μεθοδολογία χρησιμοποιεί κανείς σ αυτή τη δουλειά;

f.          Τι είδους α) εργαλεία  β) μηχανές γ) υλικά χρησιμοποιεί ο ίδιος/η ίδια σ αυτή τη δουλειά ή και γενικώς.

g.         Σε ποιους απευθύνεται το αντικείμενο ή προϊόν της εργασίας σας;

     2.       Συνθήκες και περιβάλλον εργασίας

a.         Σε τι είδους χώρο εργάζεστε; ( εσωτερικός εξωτερικός- με καλό φωτισμό καθαρό αέρα- θόρυβο κλπ);

b.         Ποιο είναι το ωράριο της εργασίας σας ( σταθερό κυλιόμενο κλπ), υπάρχουν υπερωρίες και αν ναι, είναι η αμοιβή έξτρα;

c.         Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε στην εργασία σας εσείς και γενικά;

d.         Χρησιμοποιείτε Νέες Τεχνολογίες π.χ. Η/Υ στην εργασία σας και αν δε χρησιμοποιείτε εσείς είναι συνηθισμένο γενικά ή όχι στο επάγγελμά σας; Σε τι πιστεύετε ότι σας εξυπηρετεί ή θα σας εξυπηρετούσε κάτι τέτοιο;

e.         Επικοινωνείτε με άλλους επαγγελματίες του ίδιου ή διαφορετικού αντικειμένου για να ασκείτε καλύτερα το επάγγελμά σας;

f.          Έρχεστε γενικά με πολύ κόσμο σε επαφή επικοινωνία ασκώντας αυτό το επάγγελμα;

g.         Είναι επικίνδυνη αυτή η δουλειά;

h.         Προβλέπονται μετακινήσεις κατά την άσκησή της;

 

Β. Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος

  1.          Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες- ενδιαφέροντα

a.                       Σε ποια προσωπικά ενδιαφέροντα ανταποκρίνεται αυτή η δουλειά;

b.                       Ποιες ιδιαίτερες  ικανότητες( αισθητηριακές-νοητικές καλλιτεχνικές- μηχανικές- κίνησης-  σωματικές )  προϋποθέτει αυτή η εργασία; ( νοητικές σημαίνει υπολογισμών, καλή έκφραση με προφορικό και γραπτό λόγο, αντίληψη του χώρου κ.α.)

c.                         Τι δεξιότητες απαιτούνται ιδιαίτερα για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος; ( Δεξιότητες: επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου, λήψης απόφασης, αποδοχής της καινοτομίας, ευελιξίας, αναζήτησης και χρήσης πληροφοριών, συνεργασίας, προσαρμοστικότητας, αυτοπαρουσίασης και άλλες)

d.                       Υπάρχει συγκεκριμένο όριο ηλικίας εισόδου στο συγκεκριμένο επάγγελμα;

e.                       Απαιτείται γενική μόρφωση καλλιέργεια και δια βίου εκπαίδευση;

f. Απαιτούνται σωματικές και πνευματικές αντοχές και γενικά καλή υγεία;

    2.         Εκπαιδευτικά και άλλα τυπικά προσόντα

a.         Τι είδους εκπαίδευση απαιτείται για αυτή την εργασία;

b.         Χρειάζεται γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών;

c.         Ποιες άλλες γνώσεις απαιτούνται;

d.         Χρειάζεται κάποια επιμόρφωση ή εξάσκηση για να ασχοληθείς μ αυτή τη δουλειά;

e.         Χρειάζεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή πιστοποίηση από κάποιο φορέα; ( επαγγελματικά δικαιώματα).

 

  Γ. Τι προσφέρει το επάγγελμα στον εργαζόμενο

   1.           Υλικές ή άλλες αμοιβές

a.  Ποιος είναι ο μέσος μηνιαίος μισθός;

b.  Υπάρχουν επί πλέον αμοιβές; ( πριμ)

c.  Υπάρχουν άλλα πλεονεκτήματα, εκτός των αμοιβών, από την εργασία αυτή; ( π.χ. παροχή αυτοκινήτου, επιδόματα, εκπτώσεις κλπ.)

  2.            Προοπτικές Εργασίας

a.  Προβλέπεται προσφορά εργασίας στο επάγγελμα αυτό στο μέλλον και μέχρι πότε;

b.  Είναι μόνιμη η απασχόληση; Ποια είναι η μορφή της;

c.  Μπορεί κάποιος να ασκήσει αυτό το επάγγελμα ως ελεύθερος επαγγελματίας;

d.  Ποιους άλλους δρόμους μπορεί να ακολουθήσει με αφετηρία αυτό το επάγγελμα;

e.  Μπορούν οι δεξιότητες που απαιτούνται γι αυτή τη δουλειά να αξιοποιηθούν σε άλλη απασχόληση;

f.   Υπάρχει δυνατότητα προαγωγής ή εξέλιξης σ αυτή τη δουλειά;

g.  Μπορεί κάποιος να ασκήσει αυτό το επάγγελμα στην πόλη όπου επιθυμεί να ζήσει;

h.  Ποιο προβλέπεται να είναι το μέλλον αυτής της απασχόλησης;

 Πίσω στα περιεχόμενα

 Στην αρχή της σελίδας