ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου

Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ημερίδα

« Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα»

  Πέμπτη 21/06/2007

  Ώρα 20.30 στο χώρο του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. Μέρος: Διέξοδοι μετά το Γυμνάσιο

Β. Μέρος: Το ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα με την οπτική του φύλου

1. Ποια σχολεία – τύποι σχολείων υπάρχουν μετά το Γυμνάσιο και ποιο το αντικείμενό τους ( Αθανασούλης, Γκίκας,Ζιαρκαλής, Κλουτσινιώτης,) 

 

1. α. Διερεύνηση για το αν και κατά πόσο κάποιες σχολές θεωρούνται ακατάλληλες για γυναίκες ή για άντρες.

    β. Να διερευνηθεί, αν σπουδάζουν στα ΑΕΙ περισσότερες γυναίκες

( Παρασκευοπούλου, Σπανού Β., Σπανού Μ., Τσιάμη, Φωτίου)

2. α. Κατευθύνσεις σε συνδυασμό με πεδία και σχολές

    β. Δυνατότητα μεταπήδησης από μια κατεύθυνση σε άλλη

( Γρηγορίου, Καραγιάννη, Κλουτσινιώτη)

 

 

2. α. Τα κορίτσια ή τα αγόρια και σε ποιο ποσοστό προτιμούν σχολές κύρους;

    β. Να εξεταστεί το κριτήριο με το οποίο τα κορίτσια και τα αγόρια προτιμούν περισσότερο κάποιες σχολές. Και ποιες είναι οι σχολές πρώτης προτίμησης για τα κορίτσια.

    γ. Να εξεταστεί, αν υπάρχουν σχολές, όπου τα ποσοστά προτίμησης αγοριών και κοριτσιών είναι ίσα.( Ντερβίση, Στεργιοπούλου, Σοφού, Χάντε, Χήρα)

3. Αναλυτικά για τις κατευθύνσεις στο Λύκειο

( Μαυρονάσιου, Μπάτου Μ., Μπάτου Γ., Μπεκιάρη)

3. α. Να διερευνηθεί, αν επιλέγουν οι άντρες, περισσότερο από τις γυναίκες, σχολές με καλύτερο επαγγελματικό μέλλον και αν, αυτό σχετίζεται με το ότι θεωρείται, πως αυτοί αναλαμβάνουν την ευθύνη της οικογένειας.

    β. Να ερευνηθεί το ποσοστό των αγοριών και κοριτσιών που επιλέγουν Επαγγελματικά Λύκεια σε σχέση με το Γενικό Λύκειο ( Στάικος, Τσάτσαρης, Τσενάι, Φιλιππάκης, Χάμος)

4. α. Νομοθεσία σχετικά με τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

    β. Οδηγοί  Σπουδών των Σχολών – Προγράμματα Σπουδών

( Δεκλερή, Θεοδωροπούλου, Μιχαλοπούλου) 4. Διερεύνηση σχολών που φαίνεται να έχουν καλές προοπτικές και δεν απαιτούν ιδιαίτερα ψηλή βαθμολογία ( Βαντεάνου, Ζάκο)

4. α. Διερεύνηση του ποσοστού φοίτησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών τα παλιότερα χρόνια.

β. Το ποσοστό αρίστευσης αγοριών και κοριτσιών σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και σε ποια μαθήματα.

γ. Ποσοστό αρίστευσης αγοριών και κοριτσιών κατά την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.( Παναγουλόπουλος, Παπαευθυμίου, Πιλιαφάς, Σπανάκος, Χαρτσιάς)

5. Διερεύνηση σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ( Αλεξάκη,

 Κορωνιώτη, Μεγαρίτη, Μπαλής)

 Πίσω στην Ημερίδα