2η Ομάδα ( μικτή - 10 άτομα)

ΘΕΜΑ: Επαγγελματικές επιλογές και αποφάσεις. Το θέμα επιλέχτηκε και βάσει τις ασκήσεις καταγραφής.

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Στόχος: Αυτογνωσία – Κατανόηση στερεότυπων αντιλήψεων στην επιλογή επαγγέλματος και στη λήψη αποφάσεων στη ζωή.

1η Συνάντηση:

Επισήμανση των κανόνων: Εχεμύθεια, σεβασμός στη γνώμη του άλλου και της διαφορετικότητας, τήρηση ωραρίου, θέμα απουσιών, σεβασμού του άλλου όταν μιλάει.

( Δε χρειάστηκε άσκηση γνωριμίας γιατί οι μαθητές είναι δεμένοι μεταξύ τους, αφού προέρχονται από το ίδιο τμήμα.).

Υπενθύμιση στο τι σημαίνουν ικανότητες και δεξιότητες.

Θυρεός.

Μέσα από το τι ήθελα να γίνω και τι μπορώ να γίνω, πιθανώς να αναδειχθούν στερεότυπα.

Παρατηρείται: στις ικανότητες και δεξιότητες ότι τα μεν κορίτσια αναφέρονται περισσότερο σε ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, ενώ στα αγόρια είναι περισσότερο πρακτικές. Συνδέουν δε, και τα αγόρια και τα κορίτσια το επάγγελμα που αναφέρουν πιο κάτω με τις ικανότητες και δεξιότητες.

Αφού διαβάστηκαν όλα έγινε συζήτηση πάνω σε αυτά που έγραψαν. Ρωτήθηκαν να απαντήσουν τι πιστεύουν ότι έκανε αυτή τη διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια.

Και στη συνέχεια ζητήθηκε από μεν τα αγόρια να καταγράψουν τρεις τουλάχιστον ικανότητες ή δεξιότητες που πιστεύουν ότι διαθέτουν και έχουν χαρακτήρα ανθρωπιστικό και από τα κορίτσια το αντίθετο.

Αφού υπήρξε ένας πιο πλήρης κατάλογος από ικανότητες και δεξιότητες για τον καθένα/καθεμια έγραψαν δίπλα σε κάθε στοιχείο της προσωπικότητάς τους ένα επάγγελμα που ταιριάζει και θα ήθελαν να κάνουν.

Αναδύθηκε έτσι το πρόβλημα ότι κάποια παιδιά δε θέλουν να κάνουν κάποιο επάγγελμα επειδή το κάνουν γυναίκες ή αντίθετα. ( κυρίως για τα «γυναικεία επαγγέλματα»).

Στην τοποθέτηση της Συμβούλου, την ανάπτυξη επιχειρημάτων ως προς τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες ή δεξιότητες που οφείλονται στη διαφορετικότητα των ανθρώπων και όχι στο φύλο και τη διαπίστωση ότι αν , το επάγγελμα δεν το έκαναν περισσότερο γυναίκες ή άντρες, θα ήταν για τους μαθητές/μαθήτριες πιο εύκολο να το ασκήσουν, Οι μαθητές/μαθήτριες συμφώνησαν.

Ο καθένας είπε τα συναισθήματά που ένιωσε κατά τη συνάντηση.

Τους δόθηκε δουλειά για το σπίτι:  Ανά δυο να βρουν μια περίπτωση ανθρώπων είτε από το στενό τους περιβάλλον είτε από τη βιβλιογραφία που ξεπέρασε το συγκεκριμένο εμπόδιο, έκανε αυτό που ήθελα και με ποιον τρόπο το έκανε.

2η Συνάντηση.

ΘΕΜΑ: Ανάλυση των πληροφοριών- Εστίαση στη δική τους περίπτωση. Σχεδιασμός προσωπικού σεναρίου. Συζήτηση ανά δυο.

Διαδικασία: Οι μαθητές/μαθήτριες έφεραν τις πληροφορίες ( Μελέτη περίπτωσης). Υπήρξαν μαθητές που δεν ήσαν συνεπείς

Ο καθένας κατέγραψε τους στόχους που άκουσε στις περιπτώσεις, τα εμπόδια που υπήρξαν και τον τρόπο που ξεπεράστηκαν. Ρωτήθηκαν ποια από αυτά που έγραψαν τους/τις εκφράζει.

Τέλος ο καθένας / καθεμιά έφτιαξαν το σενάριο για τη δική τους περίπτωση και αφού έγιναν ομάδες των δυο ατόμων τα συζήτησαν.

Στην ολομέλεια είπαν τα συναισθήματα που ένιωσαν, όταν άκουγαν τις διάφορες περιπτώσεις και αυτό τι αντίκτυπο είχε στους δικούς τους προβληματισμούς.

Η ανακεφαλαίωση περιλάμβανε εστίαση στον προβληματισμό του καθενός/καθεμιάς.

 

3η Συνάντηση

Να γράψουν πάλι ποιες ικανότητες και δεξιότητες έχουν και να τις ταξινομήσουν   σε αυτές που σχετίζονται με τις σπουδές και το επάγγελμα, δουλειές στο σπίτι, φροντίδα οικογένειας και κοινωνική ζωή. Να τα συζητήσουν ανά δυο. Και να πουν πως μπορούν αυτά να τα εφαρμόσουν στη ζωή τους.

Ρωτήθηκαν συγκεκριμένα πως θα έπειθαν τους γονείς τους , αν είναι αντίθετοι με την επιλογή τους, στην υποθετική περίπτωση που αυτή θα ήταν απαλλαγμένη από στερεοτυπική αντίληψη.

Τέλος ο καθένας έκφρασε τα συναισθήματά του από αυτή τη διαδικασία.

Κλείσιμο των συναντήσεων.

 

 

     Άσκηση με τις αποφάσεις.

Δούλεψε μέσα σε 20΄ τις παρακάτω ερωτήσεις και συζήτησέ τες με το ζευγάρι σου.

1.           Σκέψου για λίγο πόσες αποφάσεις πήρες την προηγούμενη μέρα.

2.           Σε πόσες από αυτές τις αποφάσεις παρατήρησες να λαμβάνονται υπόψη πάνω από δυο παράγοντες.

3.           Ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες;

4.           Ποιοι απ’ αυτούς σχετίζονται με το φύλο ( αν είσαι αγόρι ή κορίτσι και σε ποια απόφαση;).

5.           Ποιες από αυτές τις αποφάσεις θα μπορούσαν να σχετίζονται με σπουδές και επάγγελμα;

6.           Σκέψου τις αποφάσεις που αν χρειαστεί να τις πάρεις θα λάβεις υπόψη σου τον παράγοντα φύλο.

7.           Τι θα ήθελες να αλλάξει στον εαυτό σου ή στον κόσμο για να μη σκεφτείς με γνώμονα τον παράγοντα φύλο; Τι σε καταπιέζει;

Πίσω στη Συμβουλευτική