ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Κατάθεση Μηχανογραφικού με το 10%.

α. Κάποιος/κάποια που έχει εξεταστεί παλιότερα στα εννέα μαθήματα, μπορεί να δηλώσει οποιαδήποτε δύο από τα πέντε πεδία.

β. Δεν αφαιρούνται σε αυτήν την περίπτωση τα μόρια που οφείλονται στον προφορικό βαθμό. Αυτό γίνεται μόνον στην περίπτωση που κάποιος/κάποια ξαναδίνει πανελλήνιες.

γ. Χρειάζεται κανείς να καταθέσει το Μηχανογραφικό του, αντίγραφο απολυτηρίου και αντίγραφο Βεβαίωσης Πρόσβασης και η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση.

Η αναζήτηση των βάσεων εισαγωγής με το 10% μπορεί να γίνει στο Υπουργείο Παιδείας και στη διεύθυνση: http://www.ypepth.gr/efarmoges/baseis.php. Κατόπιν επιλέγεται το ποσοστό.

Πίσω στην αρχική