ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

 

 

1. Σκοπός ίδρυσης του Γραφείου

2. Σκοπός δημιουργίας του Δικτυακού τόπου

 

1. Σκοπός ίδρυσης του Γραφείου

Το ΓΡΑΣΕΠ του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου, ιδρύθηκε βάσει της 123.160/Γ7/2-11-2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 44698/Γ7/6-5-2005 Υ.Α. μαζί με άλλα 269 ΓΡΑΣΕΠ και 7 ΚΕΣΥΠ σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο  της υλοποίησης της Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1α " Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού" της ενέργειας 2.4.1." Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός"  του μέτρου 2.4. " Επαγγελματικός Προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας" του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ II - Γ΄ΚΠΣ. Η ίδρυση των πρώτων 70 ΚΕΣΥΠ (Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού)  σε έδρες νομών, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ και 200 ΓΡΑΣΕΠ σε ισάριθμα σχολεία, ορίζεται στο άρθρο 10 του Νόμου 2525/97 και έχει σκοπό τη " διάδοση του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Επικράτεια".

Το ΓΡΑΣΕΠ του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου είναι στελεχωμένο με την εκπαιδευτικό του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου, κ. Σοφία Γ. Σμυρνή, ειδικότητας ΠΕ04 -Χημικών και Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Υ.Α. 85020/Γ7/30-08-2005 ( Κάλυψη κενών θέσεων Γραφείων ΣΕΠ, για το σχολικό έτος 2005-06.

Το ΓΡΑΣΕΠ του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου στεγάζεται στο κτίριο του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου και ο εξοπλισμός του έχει, ως τώρα, εξασφαλιστεί από τη σχολική επιτροπή του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου και από δωρεές.  

 Ευχαριστούμε γι' αυτό τον επαγγελματία κ. Αδαλάκη Θεόδωρο και το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ξυλοκάστρου.

Τα  τεχνικά θέματα διεκπεραίωσε με προθυμία ο Δήμος Ξυλοκάστρου.

Την 29η Ιανουαρίου 2008, έγινε παράδοση του εξοπλισμού του Γραφείου, ήτοι ένα PC, ένα πολυμηχάνημα, με όλες τις περιφερειακές συσκευές, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο του προγράμματος  "Αναβάθμιση ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ και Ίδρυση Νέων"

 

Διεύθυνση: Γραφείο Σ.Ε.Π. 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου, Νοταρά 34, Ξυλόκαστρο Κορινθίας, 20400

Τηλέφωνο: ΓΡΑΣΕΠ: 2743024666

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: grasep@2gym-xylok.kor.sch.gr

Σμυρνή Σοφία: sopnige@hol.gr, τηλέφωνο: 2743024978

http://blogs.sch.gr/sofismyrni/, http://1vlasof1957.blogspot.com/

Τηλεομοιότυπο: 2743029089 ( του σχολείου)

2. Σκοπός δημιουργίας του Ιστοτόπου

Ο Δικτυακός τόπος του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του 2ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου δημιουργήθηκε για

να υποστηρίξει το έργο του ΓΡΑΣΕΠ με τους εξής τρόπους:

   α.      Να προβληθεί το έργο του και να δημοσιευτεί ένα μεγάλο μέρος από το υλικό που έχει συγκεντρωθεί σε αυτό.

β.    Να παρουσιάζονται οι εργασίες των μαθητών των σχολείων που εφάρμοσα και εφαρμόζω το θεσμό του ΣΕΠ από την ίδρυση του ΓΡΑΣΕΠ, στα πλαίσια προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και γενικά καινοτόμων δράσεων προωθώντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκ μέρους τους, όπως είναι η διάδοση της πληροφορίας.

γ.  Να καταστούν τα προϊόντα αυτών των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων προσβάσιμα σε οποιονδήποτε είναι εμπλεκόμενος στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

δ.    Να δημιουργηθεί πηγή χρήσιμων πληροφοριών για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και σχετικά με θέματα παιδείας και εκπαίδευσης, περιβάλλοντος, πολιτισμού, απασχόλησης και κινητικότητας, εργασίας, κοινωνικής ευαισθητοποίησης, ευρωπαϊκής διάστασης σε όλα τα παραπάνω κ.ά.

ε.   Να γίνει ένας χώρος ανταλλαγής απόψεων σε θέματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής 

και τέλος

    Να κερδίσω το στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου, ότι θα μάθω να κατασκευάζω ιστοσελίδες, να δώσω σε αυτές τον προσωπικό μου τόνο και να μπορώ να επεμβαίνω όσο συχνά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, να το κάνω. Με αυτόν τον τρόπο πάντως, ανέπτυξα τις δεξιότητές μου στις Νέες Τεχνολογίες.

 

Η υπεύθυνη του ΓΡΑΣΕΠ

Σοφία Γ. Σμυρνή

Πίσω στην αρχική σελίδα