ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:

Άρθρο για τα 20 χρόνια του Επιστημονικού Μάρκετινγκ

Στο www.morax.gr

Οι άνθρωποι πίσω από τις δράσεις

Είναι αλήθεια ότι αρκετές Επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως έμμεση προβολή για τη βελτίωση της φήμης τους ή, στην καλύτερη περίπτωση ως φιλανθρωπία.

Αυτό ασφαλώς δεν έχει να κάνει με την ουσία της ΕΚΕ, όπως μας πληροφορούν οι αρθρογράφοι της Ειδικής Έκδοσης του «ΕΜ».

Τι απαντούν, όμως, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές και εμπνευστές των προγραμμάτων ΕΚΕ στη χώρα μας όσον αφορά το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, όταν πηγάζει μέσα από τη φιλοσοφία τους, αλλά και τι ανταπόκριση εισπράττουν από τους αποδέκτες των δράσεων που ξεχωρίζουν; Στελέχη από το σύνολο του Επιχειρείν απαντούν στις παρακάτω τρεις ερωτήσεις που τους θέσαμε, με στόχο να επικεντρωθούμε στον ένα και βασικό τίτλο της Ειδικής Έκδοσης: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα.

1. Γιατί η ΕΚΕ είναι κρίσιμη για την Ανταγωνιστικότητα και τη διαρκή επιτυχία της Επιχείρησης;

2. Πώς εισπράττετε την ανταπόκριση των καταναλωτών στις Δράσεις σας;

3. Για ποια Δράση σας θεωρείτε ότι πρέπει να «υπερηφανεύεται» η εταιρεία σας;

 Ελευθερία Πατακάκη, Υπεύθυνη Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Alpha Bank

1. Η ανταγωνιστικότητα, αλλά και η διαρκής επιτυχία μίας επιχειρήσεως εξαρτάται πλέον άμεσα από την κοινωνική υπευθυνότητά της. Για την Alpha Bank, η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από ένα σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της Τραπέζης. Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Τράπεζα. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής ή επικοινωνίας μεταξύ μας, με πελάτες, με μετόχους.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι η βάση της επιτυχίας της Τραπέζης.

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, μεριμνά για το ανθρώπινο δυναμικό της και το εργασιακό περιβάλλον, την προστασία της φύσεως, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

2. Η συμμετοχή του κοινού στις δράσεις της Τραπέζης και η έμπρακτη στήριξη των προγραμμάτων της Alpha Bank όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί απτή απόδειξη της ανταποκρίσεως των καταναλωτών.

3. Όλες οι δράσεις της Alpha Bank, είτε αφορούν τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία ή το Περιβάλλον αποτελούν ορόσημα για την Τράπεζα, καθόσον είναι συμβατές με το σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί η Alpha Bank.

Ωστόσο, ξεχωρίζουμε τα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος (Γαλάζιες Σημαίες και Φύση Χωρίς Σκουπίδια), το πρόγραμμα ανακυκλώσεως (Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης), το Αθλητικό Πανόραμα και τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών, ως κάποιες χορηγίες και δράσεις που η καθεμία ξεχωριστά, αλλά και όλες μαζί, ενισχύουν την πεποίθηση της Τραπέζης ότι…

Μαζί, ο κόσμος γίνεται καλύτερος!

 

Ευτυχία Παπαγιαννίδου, Executive Assistant, ALUMIL Α.Ε.

1. Η ΕΚΕ αποτελεί μια νέα αντίληψη διοίκησης η οποία εκφράζει τη φυσική ανάγκη της επιχείρησης που επιθυμεί να συμμετάσχει, να εμπλέκεται και να εντάσσεται στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται. Εξ ορισμού λοιπόν η ΕΚΕ αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης διότι συμβάλλει στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη, επιβάλλει τον έλεγχο των επιπτώσεων που έχουν οι δραστηριότητες της επιχείρησης στο περιβάλλον υπέρ αυτού, εξασφαλίζει ευνοϊκότερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζομένους και αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το θέμα της απασχόλησης και των επαγγελματικών ευκαιριών για όλους.

2. Η ΕΚΕ, λοιπόν, συνεπάγεται τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας και την αποδοχή της από τον κοινωνικό περίγυρο που αποτελείται από τους άμεσους καταναλωτές και πελάτες της εταιρείας. Την αποδοχή αυτή η εταιρεία την εισπράττει από τη διαρκώς αυξανόμενη απόδοση των εργαζομένων της, τη σταθερή και αποδοτική συνεργασία της εταιρείας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της και τη άμεση αποδοχή από την τοπική κοινωνία των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που υλοποιούνται από την εταιρεία.

3. Έχοντας αυτά κατά νου η ALUMIL υλοποιεί τα ακόλουθα, που αποτελούν ένα μέρος μόνο της προσπάθειάς της να αποτελέσει Εταιρεία Κοινωνικής Ευθύνης: Κοινωνία: Δωρεές σε χρήμα ή είδος, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών κοινωνικού χαρακτήρα. Ποιότητα: Διαρκή πιστοποίηση των συστημάτων της Alumil από φορείς πιστοποίησης διεθνούς εμβέλειας.

Περιβάλλον: Λειτουργία Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος.

 

ΑΤΕ Bank, Τμήμα Εταιρικής Επικοινωνίας

1. Χορηγία ως δραστηριότητα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί επένδυση στην εταιρική κοινωνική προσωπικότητα και έχει ως κύριο αντιστάθμισμα την πίστωση της Τράπεζας ως «ενεργού συλλογικού πολίτη». Η χορηγική δραστηριότητα της ΑΤΕbank προσδιορίζεται από τις αρχές της σύγχρονης επιχείρησης που καταξιώνεται καθημερινά, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, στηριζόμενη στις αρχές του οικονομικού ορθολογισμού και τις αξίες της κοινωνίας με σεβασμό στη φύση, στους θεσμούς, στον πολιτισμό και πάνω από όλα στον άνθρωπο.

2. Τα βασικά χορηγικά κίνητρα είναι η αλληλεγγύη και η απόδοση στην κοινωνία μέρους των κερδών, με τη μορφή της κοινωνικής, εκπαιδευτικής, πολιτιστικής αθλητικής προσφοράς, ανάλογα με τους τομείς εφαρμογής της χορηγίας: Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία και Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Κοινωνικοί Φορείς. Ενδεικτικά, στην Επίδαυρο, στο Ηρώδειο, σε αρχαίους χώρους αλλά και σε σύγχρονα θέατρα, η ΑΤΕbank έχει ενισχύσει με τις χορηγίες της εξαιρετικά έργα οι συντελεστές των οποίων βρήκαν στο πρόσωπό της και συνεχίζουν να βρίσκουν έναν ισχυρό συμπαραστάτη. Στο χώρο της παιδείας η ΑΤΕbank υποστήριξε σημαντικά πανεπιστημιακά συνέδρια και εκδόσεις διάφορων εκπαιδευτικών φορέων. Επιπλέον, Συνέδρια, ημερίδες, διεθνείς συνδιασκέψεις με έγκριτους επιστήμονες, αναλυτές και παράγοντες της δημόσιας και κοινωνικής ζωής, που αναζητούν λύσεις στα διάφορα προβλήματα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα αλλά και την κοινωνία, στηρίχθηκαν και συνεχίζουν να στηρίζονται απ' την Αγροτική Τράπεζα. Παράλληλα στηρίζεται το επιστημονικό και κοινωνικό έργο διάφορων Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων και άλλων φορέων.

Τα χορηγικά προγράμματα της Αγροτικής Τράπεζας εκτείνονται και στον αθλητισμό, σε τοπικές ομάδες ή αθλητικούς συλλόγους. Επίσης, η ΑΤΕ συνέδεσε το όνομά της με σημαντικά γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, καθώς και με προβολή του κοινωνικού της προσώπου στις τοπικές κοινωνίες, στις επαγγελματικές ομάδες και στον αγροτικό χώρο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης ο άνθρωπος και εκφράζεται μέσα απ' το ενδιαφέρον προς τους ευαίσθητους κοινωνικά φορείς. Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της, η ΑΤΕbank επιχορήγησε επίσης εκκλησιαστικούς φορείς για την υποστήριξη των κοινωνικών, αλλά και πολιτιστικών σκοπών τους.

Δημήτριος Τσεκούρας, Γενικός Διευθυντής, ARAG Hellas

1. Για την ARAG το αγαθό της ΕΚΕ, ως έκφραση της εταιρικής μας κουλτούρας, είναι προσδιοριστικός παράγοντας της δράσης μας και των υπηρεσιών μας. Το 2006 σε όλες τις εταιρείες του ομίλου της ARAG Γερμανίας, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, άρχισε ένα πρόγραμμα συνειδητοποίησης και ανάδειξης των κοινών μας αρχών που κάτω από τον τίτλο ARAG ESSEΝTIALS έφερε στην επιφάνεια τα θεμελιώδη συστατικά της εταιρικής μας κουλτούρας και τις αξίες μας. Η πειθαρχία, η εντιμότητα, η ενεργητικότητα, η διορατικότητα, η πρωτοπορία και η ευρύτητα πνεύματος είναι ο εταιρικός μας στίβος, η επαγγελματική μας αλφαβήτα και συγχρόνως το όραμά μας. Αυτά προσδιορίζουν το βαθμό της ευθύνης μας και το πλαίσιο προσδοκίας των πελατών μας. Γιατί οι τελευταίοι, ακόμα και χωρίς να το λένε, ξέρουν καλά πως «όλοι δεν είναι το ίδιο». Το ξέρουν και οι εταιρείες. Ξέρουν δηλ., πως στην εικόνα που προβάλλουν, το στοιχείο της κοινωνικής ευθύνης είναι ισχυρό σημείο διάκρισης. Και αυτό είναι υγιές.

2. Εισπράττουμε την ανταπόκριση των καταναλωτών-πελατών-συνεταίρων» μας με υψηλούς δείκτες αποδοχής και αναγνώρισης. Σε έρευνα, είδαμε με ικανοποίηση στοιχεία, όπως: Δυσαρέσκεια για κάτι: 93% Όχι (τωρινοί πελάτες). 75 % Όχι (πρώην πελάτες). Φιλική συμπεριφορά: 93 % απόλυτα και πολύ ικανοποιημένοι. Αξιοπιστία απαντήσεων: 93 % απόλυτα και πολύ ικανοποιημένοι. Ταχύτητα ανταπόκρισης: 91 % απόλυτα και πολύ ικανοποιημένοι. Παράπονα: 94 % Όχι (πελάτες χωρίς ζημιά), 92 % Όχι (πελάτες με ζημιά), 92 % Όχι (πρώην πελάτες). Ικανοποίηση από χειρισμό υπόθεσης: 79 % απόλυτα και πολύ ικανοποιημένοι. Κόστος ασφαλίστρου: 76 % κανονικό σε σχέση με τις υπηρεσίες (τωρινοί πελάτες) 69 % κανονικό (πρώην πελάτες).

Καλή φήμη: 72 % Εμπιστοσύνη: 77 %.

3. Πέρα από τα ολοκληρωμένα προγράμματα και τις υπηρεσίες, την εξειδίκευση και την ευελιξία, την ισχυρή σύνδεση με πελάτες και συνεργάτες, είμαστε υπερήφανοι για δύο γεγονότα:

α. Κάθε χρόνο η ARAG Γερμανίας, ως μεγαλύτερη εταιρεία στις αθλητικές ασφαλίσεις, στο Düsseldorf, σπονσοράρει το ARAG WORLD TEAM CUP του TENNIS, που είναι κάθε φορά το γεγονός της πόλης.

β. Σε έρευνα που έγινε το 2000 μεταξύ των εταιρειών-μελών του ομίλου στην Ευρώπη, η ARAG HELLAS πήρε την πρώτη θέση στο θέμα σύνδεσης πελάτη-εταιρείας.

Βασίλης Λώλας, Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Coca-Cola Τρία Έψιλον

1. Πέρα από τον παραδοσιακό ρόλο των επιχειρήσεων, την παραγωγή κέρδους, ο οποίος άλλωστε είναι και θα παραμένει πρώτιστος στόχος μιας επιχείρησης, άλλες έννοιες και πρακτικές αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής λειτουργίας των εταιρειών. Οι εταιρείες που συνειδητοποιούν τα οφέλη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βελτιώνουν την οικονομική απόδοση, ενισχύουν την εταιρική εικόνα και την αφοσίωση των πελατών τους, διεισδύουν σε νέες αγορές, ενώ βελτιώνουν την ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης υψηλού επιπέδου εργαζομένων. Εμείς στην Coca-Cola Τρία Έψιλον πιστεύουμε ότι η εμπορική μας επιτυχία και η μακρόχρονη κερδοφορία μας εξαρτώνται από την προσήλωσή μας στην κοινωνική και περιβαλλοντική μέριμνα. Λειτουργούμε βάσει στρατηγικών κατευθύνσεων που διακρίνονται για τις μακροχρόνιες και συντονισμένες προσπάθειες, αλλά και για την εφαρμογή μιας σύγχρονης αντίληψης, που συμφιλιώνει την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

2. Οι καταναλωτές είναι πολύ ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κοινούς σκοπούς, ενώ πιστεύουν και απαιτούν η Κοινωνική Ευθύνη να μην είναι μια επιλεκτική προσθήκη στην επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά να είναι μια καθημερινή και απαρέγκλιτη πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό επιβραβεύουν το κοινωνικό πρόσωπο και έργο εταιρειών, ενώ παράλληλα διατηρούν τη δύναμη να «τιμωρούν» τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται. Σύμφωνα με έρευνες, οι πολίτες αναγνωρίζουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση και πρακτική των επιχειρήσεων, συμμετέχοντας σε μεγάλο βαθμό και οι ίδιοι σε ιδιωτικές δράσεις και πρακτικές ΕΚΕ των επιχειρήσεων και αναπτύσσοντας εθελοντική συμμετοχή για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται ακόμα και σε cause related marketing ενέργειες εταιρειών.

3. Σε συνάρτηση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Coca-Cola Τρία Έψιλον, έχουμε επιλέξει και οροθετήσει άξονες δράσης, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουμε εντοπίσει, αλλά και τις δυνατότητες, που έχουμε ως εταιρεία, για ουσιαστική προσφορά. Ανάμεσα στις σημαντικές δράσεις μας για την προηγούμενη χρονιά συγκαταλέγονται: Η στήριξη του θεσμού των Special Olympics Hellas για 18 συναπτά έτη. Η διαρκής υποστήριξη του έργου του MDA Ελλάς για άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις. Η συνεργασία μας με τη WWF Ελλάς και τα «Θερινά Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» που βασίζεται στις πρωταρχικές αξίες του εθελοντισμού, της ανιδιοτελούς προσφοράς, καθώς και της συμμετοχής σε σημαντικές κοινωνικές προσπάθειες. Η δημιουργία του Προγράμματος «Δικαίωμα ζωής», σε συνεργασία με την HPS Group, για σεμινάρια Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών & Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης που πραγματοποιήθηκαν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Δημήτρης Βιδάλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Commercial Value AAE

1. Είναι προφανές, ότι ο σωστός επιχειρηματίας ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει για την επιχείρησή του ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό μπορεί να γίνει με τη δημιουργία νέων πελατών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την απόκτηση φήμης και εμπιστοσύνης εκ μέρους των συναλλασσομένων και κυρίως με την εμφάνιση κερδοφορίας. Η ΕΚΕ με το να ενσωματώνει κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στις εργασίες της επιχείρησης, βοηθάει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων γιατί συμβάλλει στην ικανοποίηση των πελατών της, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται τις προσδοκίες άλλων ατόμων, όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και η κοινωνία. Οι πελάτες θέλουν ένα αξιόπιστο προμηθευτή με καλή φήμη για προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας. Οι προμηθευτές θέλουν να πουλάνε σε ένα πελάτη ο οποίος θα ξαναγοράσει από αυτούς και θα κάνει τις πληρωμές του εγκαίρως. Η κοινωνία θέλει μια επιχείρηση που να λειτουργεί με τρόπο που να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Τέλος, οι υπάλληλοι θέλουν να εργάζονται σε μια επιχείρηση για την οποία να είναι υπερήφανοι να ξέρουν ότι και αυτή εκτιμάει τη συνεισφορά τους.

2. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο καταναλωτής είναι πολύ καλά ενημερωμένος και δίνει μεγάλη σημασία στην αξία του προϊόντος που θα αγοράσει. Θέλει να ξέρει ότι τα χρήματά του πηγαίνουν και για κάποια άλλη λογική και σωστή χρήση. Απαιτούν από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσονται κοινωνική υπευθυνότητα και ηθικές αρχές και εξετάζουν εξονυχιστικά όχι μόνο την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράζουν, αλλά και όλη τη συμπεριφορά της επιχείρησης και της δραστηριότητάς της σε κοινωνικό περιβαλλοντικό και ανθρωπιστικό επίπεδο. Η μεγάλη αύξηση των συναλλασσομένων με την εταιρεία μας (συνεργατών, πελατών), σε συνέχεια κάποιων αποφάσεών μας με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις τους («σωστό κόστος», προσπάθεια για άμεση επικοινωνία, συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις κ.λπ.) αποδεικνύει την πολύ καλή απήχηση που είχαμε στο καταναλωτικό κοινό.

3. Υπερηφανευόμαστε για:

1. Τις ίσες ευκαιρίες που δίνουμε στο προσωπικό μας και την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική τους εξέλιξη, στην άνοδο στην ιεραρχία και την ανάληψη θέσεων

ευθύνης.

2. Την έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού που κάναμε το 2005, τα αποτελέσματα της οποίας ενσωματώσαμε στις δράσεις μας.

3. Την τεχνογνωσία της Διοίκησης κα των υπαλλήλων, τη διαρκή εκπαίδευση συνεργατών και υπαλλήλων και την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.

4. Τη συνεργασία με τις Αρχές για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και το «ξέπλυμα χρημάτων».

Άννα Μάλτη, Προϊσταμένη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, COSMOTE

1. Η εσωστρέφεια και η προσήλωση μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αποδεδειγμένα πλέον, δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα τη βιώσιμη ανάπτυξή μιας εταιρείας σε βάθος χρόνου. Tα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι φωνές που υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες υπάρχουν, όχι μόνο για την επίτευξη κερδών, αλλά και για να μπορέσουν μέσω αυτής της κερδοφορίας να κάνουν «κάτι καλύτερο για την κοινωνία». Οι φωνές αυτές προέρχονται όχι μόνο από τους ίδιους τους πολίτες -καταναλωτές ή τους πολίτες-ακτιβιστές, αλλά και από θεσμικά όργανα, όπως η Ε.Ε., που αναγνωρίζουν το ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην κοινωνική ευημερία και σταθερότητα. Ωστόσο, η ΕΚΕ συνεπάγεται πρόσθετες απαιτήσεις των επιχειρήσεων τόσο σε επίπεδο διάθεσης ανθρωπίνων και χρηματικών πόρων, όσο και χρόνου. Ο κόσμος είναι σε θέση να καταλάβει αν μια εταιρεία ενεργοποιείται σπασμωδικά, προβαίνοντας σε ενέργειες-πυροτέχνημα περιορισμένης διάρκειας, χωρίς όραμα και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και όλο και περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, συνειδητοποιούν τη σημασία του κοινωνικού τους έργου ως μέρους της καθημερινής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους.

2. Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας της, η COSMOTE έχει με σταθερότητα επενδύσει στην ανάπτυξη και θωράκιση της κοινωνικής της ταυτότητας, μίας ταυτότητας που σήμερα είναι αναγνωρίσιμη από το κοινό, συνώνυμη με την ηθική δέσμευση και τη συνέπεια σε ένα ανθρωποκεντρικό όραμα και φιλοσοφία. Αυτό άλλωστε πιστοποιείται και από ειδικές έρευνες που διεξάγονται από αρμόδιους φορείς σχετικά με το επίπεδο γνώσης για την έννοια της ΕΚΕ και το κοινωνικό έργο των εταιρειών. Σε αυτές τις έρευνες η COSMOTE βρίσκεται στην πρώτη θέση στον κλάδο της όσον αφορά την αντίληψη του κοινού για το κοινωνικό της έργο, καθώς και μέσα στις τρεις πρώτες σε ολόκληρη την αγορά. Παράλληλα, η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή του κοινού στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της COSMOTE «Συμμετοχή» αποτελούν για εμάς ακόμα ένα δείκτη της ανταπόκρισης του κοινού στις δράσεις μας.

3. Το κοινωνικό μας έργο είναι πολυδιάστατο και μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Συμμετοχή», στοχεύουμε στην κάλυψη των πραγματικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αναγκών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Να τονίσω επίσης, ότι κάποιες από τις δράσεις μας έχουν ήδη καθιερωθεί ως θεσμοί, αποτελώντας σημεία αναφοράς για κοινωνική δράση και άλλων εταιρειών. Ωστόσο, στην παρούσα φάση είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και κατ' επέκταση υπερήφανοι, με την πορεία του προγράμματος «Έλα στον αθλητισμό», που αποτελεί ένα πρόγραμμα πρωτοπόρο, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και που η επιτυχία του έχει ξεπεράσει και τις δικές μας προσδοκίες.

Βασιλική Αδαμίδου, Marketing Director, ELVIAL S.A. (Ελληνική Βιομηχανία Διέλασης Αλουμινίου)

1. Σε μια εποχή, όπου το κύριο χαρακτηριστικό του Ανταγωνισμού είναι η διαρκώς αυξανόμενη έντασή του, οι επιχειρήσεις καλούνται, όχι μόνον να επιβιώσουν, αλλά και να αναπτυχθούν κερδίζοντας την κοινή γνώμη. Το όραμα μιας εταιρείας, όπως η ELVIAL, είναι διαχρονικό και όχι στατικό, καθώς ενέχει στην ταυτότητά της αυτό που την κάνει ξεχωριστή. Την εφαρμογή πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μια τέτοια εφαρμογή πρέπει να είναι μονίμως στην πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης μιας εταιρείας που είναι συνυφασμένη με τη Διαφάνεια, την ουσιαστική Επικοινωνία, τις Ίσες Ευκαιρίες και τη Διαφορετικότητα, την Καινοτομία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, την ανάπτυξη Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων, το Σεβασμό προς το Περιβάλλον, την Υγιεινή και την Ασφάλεια.

2. Η επιχειρηματική πολιτική ηθικής ευθύνης επιφέρει αύξηση κερδοφορίας, επιχειρηματική αποδοτικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά κυρίως τόνωση της καλής πίστης των εργαζομένων, ικανοποίηση των συνεργατών καθώς επίσης και βελτίωση της δημόσιας εικόνας και της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας.

3. Στην ELVIAL είμαστε περήφανοι για: Τις ενέργειες περιβαλλοντικής ευθύνης στις οποίες έχουμε ήδη προβεί (κάθετα βαφεία ηλεκτροστατικής βαφής CFT φιλικά προς το περιβάλλον, πράσινη επιχειρηματικότητα - υποστήριξη ανακύκλωσης και εξοικονόμηση ενέργειας), τις ενέργειες κοινωνικής ευθύνης και μέριμνας (εισφορά σε ιδρύματα και διάφορους κοινωφελείς σκοπούς), και τέλος,τις ενέργειες προστασίας εργασιακού περιβάλλοντος (Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και ενασχόληση με κρίσιμα θέματα όπως είναι η πνευματική υγεία και το εργασιακό στρες).

Eurobank EFG Τομέας Εταιρικής Επικοινωνίας

1. Για τον όμιλο Eurobank EFG, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί θεμελιώδη στρατηγικό στόχο, ο οποίος συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία του οργανισμού και τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Ως εκ τούτου, η κοινωνική συνεισφορά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της Τράπεζας, μέσω του οποίου η τελευταία επιστρέφει στην κοινωνία, με τρόπο εποικοδομητικό και δημιουργικό, μέρος του οικονομικού αποτελέσματος που επιτυγχάνει.

Βασική πεποίθηση του ομίλου Eurobank EFG είναι ότι μία δυναμική και επιτυχημένη επιχείρηση οφείλει να συμμετέχει ενεργά και να συνεισφέρει δημιουργικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο Όμιλος έχει, από την ίδρυσή του, συνδυάσει την επιτυχημένη αναπτυξιακή του πορεία με μία ευρεία κοινωνική παρουσία μέσα από προγράμματα και δράσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η Παιδεία, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός και το Περιβάλλον. Οι δράσεις της Τράπεζας σε κάθε έναν από τους τομείς αυτούς χαρακτηρίζεται από μακρoχρόνιες συνεργασίες με αναγνωρισμένους οργανισμούς και φορείς, οι οποίες διέπονται από συνέπεια και συνέχεια με αποτέλεσμα τα περισσότερα από τα προγράμματα της Eurobank να έχουν εξελιχθεί σε θεσμούς για την ελληνική κοινωνία.

3. Στον τομέα της Παιδείας, ο όμιλος Eurobank EFG εφαρμόζει από το 2003 το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» το οποίο αφορά τους μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στην Γ' Λυκείου σε όλα τα σχολεία της χώρας. Η Eurobank βραβεύει κάθε χρόνο τον ή την αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στις πανελλήνιες εξετάσεις στο σχολείο του. Η βράβευση συνοδεύεται και από το ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε μαθητή. Στα τέσσερα χρόνια που έχει εφαρμοσθεί το πρόγραμμα, η Τράπεζα έχει βραβεύσει περισσότερους από 4.500 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα. Στον τομέα του Πολιτισμού, η Τράπεζα είναι, από το 1994, χορηγός της «Καμεράτα - Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής» που είναι η μοναδική ορχήστρα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Επίσης, η Eurobank είναι χορηγός της Παιδικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου και του Ιδρύματος Μείζονος Πολιτισμού (ΙΜΕ). Στον Αθλητισμό, η Eurobank υποστηρίζει από το 2001 την Εθνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και μέσα από αυτήν όλες τις Ελληνικές ομάδες μπάσκετ. Η Eurobank είναι επίσης χορηγός, από το 2001, των χρυσών ολυμπιονικών στο άθλημα της ιστιοπλοΐας, Σοφία Μπεκατώρου και Αιμιλία Τσουλφά. Τέλος, στον τομέα του Περιβάλλοντος, ο όμιλος Eurobank EFG έχει μακροχρόνια συνεργασία με το WWF Ελλάς και μαζί υλοποιούν το πρόγραμμα «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω - Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας». Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίση των πολιτών για τη σημασία και τις ανάγκες του σημαντικότερου πνεύμονα πρασίνου της Αττικής. Παράλληλα, η Eurobank διαθέτει στο κοινό την πιστωτική κάρτα Visa WWF από τις συναλλαγές της οποίας ενισχύεται το WWF για τη συνέχιση του έργου του. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινωνική προσφορά του ομίλου Eurobank EFG αναγνωρίζεται από το ελληνικό κοινό καθώς σε έρευνα Φήμης Εταιρειών «Famous Companies» που διενεργήθηκε από την Tradelink Reputation Research για το έτος 2006, η Eurobank αναδείχθηκε ως η εταιρεία με τη μεγαλύτερη κοινωνική συνεισφορά στην Ελλάδα.

Ειρήνη Γκιουλάκου, Communications Manager, Estee Lauder

1. Δεν ξέρω αν είναι κρίσιμη, θεωρώ όμως ότι πρέπει να είναι «υποχρεωτική» και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Πιστεύω ότι είναι λάθος να αποφασίζεις μία τέτοια δράση με στόχο την αύξηση πωλήσεων. Η δράση αυτή θα αποτύχει. Μόνο όταν νιώθεις και υπάρχει στην εταιρική κουλτούρα ότι «οφείλεις» να προσφέρεις και εσύ στους καταναλωτές, τότε και η δράση θα είναι επιτυχημένη και η Εταιρεία θα εισπράξει την επιτυχία, όπως κι αν μεταφράζεται αυτή.

2. Με τη συμμετοχή τους. Το ότι φέτος έκαναν 500 γυναίκες δωρεάν μαστογραφία στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη ενώ πέρσι μόνο 50. Τα συλλεκτικά βραχιόλια του Δούκα «pink ribbon» ξεπούλησαν μέσα σε λίγες ημέρες. Και το πιο βασικό από όλα, είναι πιο ενημερωμένες, πιο ανοιχτές να το συζητήσουν ακόμα και να πουν ότι έχουν, ή πέρασαν, καρκίνο στο μαστό.

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Για την καμπάνια ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού «ροζ κορδέλα» όπου δραστηριοποιείται η Estee Lauder και την καμπάνια ενάντια στο AIDS όπου δραστηριοποιείται η MAC.

Χριστίνα Γερονικόλα, Διευθύντρια Επικοινωνίας INTRACOM HOLDINGS

1. Γιατί πλέον οι επιχειρήσεις κρίνονται από την κοινωνία ως κοινωνικοί εταίροι. Αξιολογούνται από τους stakeholders, τους συνεργάτες και τους πελάτες τους, όχι μόνον από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, αλλά από το σύνολο των λειτουργιών τους, όπως οι αξίες τους, η συμπεριφορά των εργαζομένων, καθώς και η συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί πλέον προϋπόθεση λειτουργίας και ανάπτυξης των εταιρειών.

2. Το σημαντικότερο για εμάς είναι η αναγνώριση που έχουμε στον επιστημονικό κλάδο τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Είμαστε υπερήφανοι που ο Όμιλός μας αποτελεί πόλο έλξης υψηλού μορφωτικού επιπέδου επιστημονικού δυναμικού. Και ακόμα περισσότερο, όταν πολλοί από αυτούς είναι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού που επαναπατρίστηκαν. Το ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον, η συνεχής εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού, οι σημαντικές δράσεις ΕΚΤ, καθώς και οι υψηλές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη συνέβαλαν στη δημιουργία της θετικής εικόνας και φήμης του Ομίλου διεθνώς.

3. Θα σταθώ στην ίδρυση από τον Όμιλο INTRACOM, το 2001, του Athens Information Technology, ενός μη κερδοσκοπικού διεθνούς κέντρου αριστείας στην Έρευνα και τη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Το ΑΙΤ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα στην έρευνα και εκπαίδευση στον τομέα των τεχνολογιών και του management των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Έχει αποκλειστική πανευρωπαϊκή συνεργασία με το κορυφαίο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ Carnegie Mellon, καθώς και με το Πανεπιστήμιο του Harvard και με το Ίδρυμα Κόκκαλη σε θέματα διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα το ΑΙΤ έχει χορηγήσει πάνω από 250 υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις σε αριστούχους φοιτητές από 21 χώρες.

Παγώνα Λίγγου, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ομίλου Italcementi στην Ελλάδα

Η επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα των καρασκευών δεν σημαίνει ότι έχουμε καρδιά από πέτρα.

Εμείς, ως μέλη του Ομίλου Italcementi, έχουμε ένα κοινό όραμα το οποίο μας επισημαίνει ότι ανήκουμε επίσης σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που ξεπερνά μακράν τα όρια των δραστηριοτήτων μας, ότι ανήκουμε σε μια κοινωνία που χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθησία και συνεργασία. Και σε αυτό ακριβώς ανταποκρινόμαστε.

Κατά συνέπεια, όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου Italcementi στην Ελλάδα, τα Τσιμέντα Χάλυψ, τα Λατομεία Χάλυψ, η Εt Μπετόν, η Δομική Μπετόν και η Δομική Λατομεία έχουν αναλάβει μια δέσμευση τήρησης και σεβασμού των αρχών και των αξιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλο το φάσμα των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

Τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει μια πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να επιδείξουμε μια άλλη εικόνα στην Τοπική Κοινωνία και στην Κοινωνία υπό την ευρύτερη έννοια.

Μέσω της εν λόγω πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εγκαθιδρύσαμε και ενδυναμώσαμε μια σχέση συμβίωσης μεταξύ των δραστηριοτήτων μας και της κοινωνίας, με τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης σε απόλυτη σύμπνοια με όλους τους συνεργάτες μας.

Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας μας είναι γενικότερα γνωστό. Δεν πρόκειται απλά για μια Βαρειά Βιομηχανία παραγωγής Οικοδομικών Υλικών. Είναι αντίθετα μια Βιομηχανία η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του σεβασμού των συνανθρώπων και του περιβάλλοντος, η οποία είναι σε θέση να αφουγκράζεται τις ανάγκες και να συζητά λύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους, παρέχοντας ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει.

Εξ άλλου, το παραπάνω αποδεικνύεται από πλείστες όσες καλές πρακτικές έχουν υιοθετηθεί, όπως το ερευνητικό πρόγραμμά μας με βάση το περιβάλλον, (φίλτρα υψηλής αποτελεσματικότητας, συνεχής παρακολούθηση, κ.λπ.), πρωτοβουλίες δενδροφύτευσης, δράσεις εγγειοβελτίωσης και αποκατάστασης, προγράμματα χορηγίας σε αθλητές με ειδικές ανάγκες, υποστήριξη στον Οργανισμό Θεραπευτικής Ιππασίας και πολλές άλλες δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς που αποκαλύπτουν σε καθημερινή βάση το ανθρώπινο πρόσωπο του Ομίλου Italcementi, ενός Ομίλου η καρδιά του οποίου χτυπά μέσα στη βάση της ίδιας της κοινωνίας, της οποίας εξ άλλου ο Όμιλος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος.

Κατερίνα Λαμπαδαρίου, Διευθύντρια Επικοινωνίας, Lannet Communications

1. Στη Lannet πιστεύουμε ότι η επιτυχία μιας σύγχρονης επιχείρησης δεν έχει μόνο επιχειρηματική διάσταση. Η επιτυχία προκύπτει από μια υπεύθυνη προσέγγιση που οδηγεί στην επίτευξη υψηλής οικονομικής απόδοσης και επιτρέπει την επένδυση για περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, των ανθρώπων της, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο αυτό, από την αρχή της λειτουργίας μας εντάξαμε το ρόλο του Κοινωνικού Εταίρου στην καθημερινή μας λειτουργία, ως αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας. Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, χτίσαμε σχέσεις διαφάνειας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με όλο το περιβάλλον μας και τους εργαζομένους.

2. Τα τελευταία χρόνια, ο όρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης γίνεται ολοένα και πιο οικείος στους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι πλέον αναζητούν όχι μόνο τη διάθεση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την ενεργό συμμετοχή μίας εταιρείας στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι καταναλωτές είναι, πλέον, πιο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι και ενδιαφέρονται περισσότερο για κοινούς σκοπούς όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ολική ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που τους προσφέρονται, η προσφορά στον συνάνθρωπο κ.λπ. Συνεπώς, είναι επόμενο μία εταιρεία, είτε μεγάλης, είτε περιορισμένης επιχειρηματικής εμβέλειας, που στοχεύει στην ανταπόκριση των τάσεων της εποχής, αλλά και των καταναλωτών, να είναι κοινωνικά υπεύθυνη. Όσον αφορά την ανταπόκριση των καταναλωτών, πιστεύω ότι η πιστότητά τους και η διαρκής προτίμηση που καταδεικνύουν στη Lannet, αλλά και στις υπόλοιπες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν δράση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που αποκομίζουμε.

3. Η Lannet από την έναρξη λειτουργίας της επιδιώκει να δρα ως κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης, σεβόμενη τόσο το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, όσο και το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υλοποιήσει μια σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα το Παιδί. Με το σύνθημα «Μια αγκαλιά για το παιδί, μια ματιά στο μέλλον» η Lannet αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, χαρίζοντας ακόμη περισσότερα παιδικά χαμόγελα. Μεταξύ άλλων, στις δράσεις της Lannet εντάσσεται η στήριξη του ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Ιδρύματος Έρευνας Νεανικού Διαβήτη, του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία (150 χρόνια) καθώς και η υποστήριξη του Δήμου Περιστερίου σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις για το παιδί.

Γεράσιμος Αποστολόπουλος, Διοικητικός Διευθυντής, GMMSA LARCO

1. Η ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βοηθάει την επιχείρηση να υλοποιήσει τους στόχους της μέσω καινοτομιών, νέων τεχνολογιών και αυξημένης δημιουργικότητας. Επομένως, η ανταγωνιστικότητα, όχι μόνο δεν εμποδίζεται από τέτοιες δράσεις, αλλά ενισχύεται με την ΕΚΕ, η οποία οδηγεί την επιχείρηση στη συνεχή βελτίωσή της και στην ενδυνάμωση της στρατηγικής της.

2. Πολύ θετικά. Μια βελτιωμένη εταιρική κοινωνική στρατηγική, είτε αυτή αναπτύσσεται στο οικονομικό πεδίο, είτε στο κοινωνικό ή στο περιβαλλοντικό, έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών μας και καταξιώνει την επιχείρηση ως ισχυρό brand name στην αγορά.

3. Οι τομείς στους οποίους η εταιρεία μας έχει δραστηριοποιηθεί είναι κυρίως ο αθλητισμός, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η φιλανθρωπία και οι χορηγίες. Συγκεκριμένα, στον τομέα του αθλητισμού, η εταιρεία έχει ενισχύσει οικονομικά διάφορες τοπικές αθλητικές ομάδες, σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Στον τομέα της εκπαίδευσης έχουν υλοποιηθεί σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζομένους στην εταιρεία, τα οποία -λόγω του αντικειμένου της που άπτεται του ορυκτού πλούτου της χώρας και της τεχνικής επεξεργασίας του- έχουν καθιερωθεί στην αγορά σαν «μικρά πολυτεχνεία» που προάγουν την τεχνολογική έρευνα, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της τοπικής και εθνικής Οικονομίας. Για το περιβάλλον γίνεται προσπάθεια περιβαλλοντικής αποκατάστασης της επιφάνειας των μεταλλευτικών περιοχών και εκτεταμένες αναδασώσεις. Ακόμη, ενισχύονται οικονομικά τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και συμμετέχουμε στις προσπάθειες υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Microsoft Ελλάς

1. Στη Microsoft πιστεύουμε ότι η κοινωνική δράση μίας επιχείρησης είναι ουσιαστικότερη όταν συνδέεται άμεσα και ξεκάθαρα με το αντικείμενο δραστηριοποίησής της. Η συμβολή μας είναι αποτελεσματικότερη όταν συνδέεται με το γνωστικό μας αντικείμενο: Την τεχνολογία. Ένα παράδειγμα αποτελεί το ζήτημα της παιδικής ασφάλειας στο Διαδίκτυο: Συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις και αρμόδιες Αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο για την παροχή τεχνολογικών λύσεων για την προστασία των παιδιών από κακόβουλους χρήστες.

Ένα άλλο παράδειγμα προσέγγισής μας στο ζήτημα της στρατηγικής φιλανθρωπικής δράσης αποτελεί η δράση μας Unlimited Potential/Απεριόριστες Δυνατότητες. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό συνεργαζόμαστε με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να παράσχουμε δωρεάν εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες, κακοποιημένες γυναίκες). Στην Ελλάδα ήδη τέσσερα κέντρα επιμόρφωσης έχουν ανοίξει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ δύο νέα κέντρα θα ανοίξουν μέσα στο α' εξάμηνο του 2007.

2. Όταν η κοινωνική δράση μιας επιχείρησης δεν εξαντλείται σε πράξεις εντυπωσιασμού, αλλά παράγει έργο ουσίας, τότε η γνησιότητα της επένδυσης αναγνωρίζεται από την αγορά και επιστρέφεται ως εταιρικό όφελος στο πολλαπλάσιο.

3. Συνολικά στην Ελλάδα, οι κοινωνικές μας επενδύσεις ξεπέρασαν τις 400.000 το 2006. Αυτό όμως για το οποίο υπερηφανευόμαστε ιδιαίτερα είναι η εθελοντική δράση των εργαζομένων μας: Στη Microsoft κάθε εργαζόμενος δικαιούται να αφιερώνει πέντε εργάσιμες ημέρες σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες της επιλογής του, χωρίς να υπολογίζονται ως ημέρες άδειας.

Βάλα Μάρκου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Ομίλου Mellon Group of Companies

1. Η συμβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην ανταγωνιστικότητα και τη διαρκή επιτυχία της επιχείρησης μπορεί να συνοψιστεί σε 3 βασικούς άξονες: Ο πρώτος αφορά την εταιρική φήμη και τη σημαντική βελτίωσή της ως προς όλα τα κοινά μιας επιχείρησης - εσωτερικά και εξωτερικά. Έτσι η επιχείρηση έχει πιο παρακινημένους και πιστούς υπαλλήλους, μπορεί να προσελκύσει νέους υπαλλήλους με ποιοτικά προσόντα, αυξάνεται η πιστότητα των πελατών, ενώ ενισχύεται η αξιοπιστία της επιχείρησης απέναντι στους προμηθευτές και τους μετόχους της. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να αποκτήσει μια επιχείρηση που έχει προσανατολιστεί σε μια υπεύθυνη επιχειρηματική στρατηγική. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών αυτών γίνονται τόσο μοναδικά ώστε απλώς δεν έχουν ανταγωνισμό.

Τέλος, ο τρίτος σημαντικός άξονας αφορά τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και από την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας πόρων μακροπρόθεσμα, όταν η επιχείρηση αυτή δραστηριοποιείται σε ένα ώριμο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον με ανεπτυγμένο και εφαρμοσμένο πλαίσιο κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

2. Ο Όμιλος Εταιρειών Mellon δραστηριοποιείται στην αγορά του B2B και φροντίζουμε ώστε οι δράσεις που υλοποιούμε να συνάδουν με τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου. Αποτέλεσμα της κατεύθυνσης αυτής είναι η εξαιρετικά θετική ανταπόκριση στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης τόσο από το προσωπικό υπό τη μορφή της εθελοντικής συμμετοχής και της γενικότερης θετικής αποδοχής, όσο και από τους πελάτες και προμηθευτές μας που εκλαμβάνουν τις δράσεις μας ως ένα ακόμα εχέγγυο στις συνεργασίες μας.

3. Η σημαντικότερη μέχρι στιγμής δράση ΕΚΕ αφορά την επιτυχημένη συμμετοχή της θυγατρικής του Ομίλου, Mellon Οικονομικές Υπηρεσίες, στο πιλοτικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας «Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις» Μέτρο 5.1. Μέσα από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό ωφελήθηκε μια μεγάλη μερίδα υπαλλήλων της εταιρείας, τόσο από τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα «mini MBA» που σχεδιάσαμε και τη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών, όσο και από τα προγράμματα συμβουλευτικής που εφαρμόσαμε και τα οποία βοήθησαν και βοηθούν τους εργαζομένους στην εξισορρόπηση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής.

Μαρία Τζάννες Γκορίτσα Πρόεδρος, Milomel Hellas S.A.

1. Οι επιχειρήσεις υφίστανται και δρουν μέσα στην κοινωνία, είναι κομμάτι τους και παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες που η κοινωνία επιθυμεί, με ποιότητα, ύφος, ήθος που η κοινωνία απαιτεί. Ως εκ τούτου, βασικός άξονας της εταιρικής μας φιλοσοφίας και στρατηγικής είναι η πλήρης ενσωμάτωση κοινωνικών ανησυχιών και προβληματισμού σε όλους τους τομείς των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Εμείς στα Applebee's αισθανόμαστε και υλοποιούμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη με πρωτοβουλίες και δράσεις που εστιάζονται στην «αγορά», την εργασία, την τοπική κοινότητα και το περιβάλλον.

2. Οι καταναλωτές ανταποκρίνονται θετικά στις πρωτοβουλίες μας, προφορικά ή γραπτώς εκφράζουν τις απόψεις τους και χαιρετίζουν την εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης, αλλά και προνομιακή προσφορά των υπηρεσιών μας, σε λιγότερο προνομιούχες ομάδες πληθυσμού όπως τα ΑμΕΑ και την από μέρους μας ενεργή υποστήριξη σχετικών κοινωνικών φορέων και αντίστοιχων εκδηλώσεων όπως η πρόσφατη συμμετοχή μας στο «Cow Parade».

Επίσης το σεβασμό που δείχνουμε στα δικαιώματα των καταναλωτών, την εστίασή τους, την υγιεινή και ασφάλεια των καταστημάτων και των προϊόντων μας, το σχεδιασμό προϊόντων για ειδικές κατηγορίες καταναλωτών (π.χ. προϊόντα με χαμηλούς υδατάνθρακες), την εφαρμογή δίκαιης τιμολόγησης αντίστοιχης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Εμείς είμαστε υπερήφανοι για όλες τις ενέργειές μας, που έχουν γίνει με πολύ κόπο, αλλά την ΕΚΕ προς τους καταναλωτές την επιδιώκει η πλειονότητα των εταιρειών. Θεωρούμε ότι πρωτοπορούμε στην εστίαση, όσο αφορά την ικανοποίηση των εργαζομένων και την ποιότητα ζωής στον εργασιακό χώρο, με τη δόμηση εργασιακών σχέσεων εμπιστοσύνης και φιλίας των συνεργατών μας με τη διοίκηση της εταιρείας και μεταξύ τους, τη σιγουριά των θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και εξέλιξη, την ευαισθησία στην οροθέτηση και υλοποίηση των job descriptions των συνεργατών μας. Όλα τα ανωτέρω συνεισφέρουν στην προσφορά από μέρους μας στους καταναλωτές ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών.

Για εμάς η εφαρμογή κανόνων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι το δέον και προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε με συναίσθηση ευθύνης και ικανοποίησης.

Εμμανουήλ Περάκης, Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας, Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

1. Η Ελλάδα σύμφωνα με το Institute Management Development, ενώ το 2001 βρίσκονταν στην 30ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, το 2005 είχε βρεθεί στην 42η ανάμεσα σε 61 χώρες που αξιολογήθηκαν. Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση στη συγκεκριμένη κατάταξη είναι, μεταξύ άλλων, η προσήλωση στην ικανοποίηση του πελάτη, η εκπαίδευση των εργαζομένων, τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και το επίπεδο Εταιρικής Υπευθυνότητας των εταιρειών μιας χώρας. Παράλληλα τα οφέλη για μια εταιρεία από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας μπορεί να είναι: (α) οικονομικής φύσης (π.χ. μείωση κόστους) (β) εμπορικής φύσης (π.χ. προτίμηση προϊόντων υπεύθυνων εταιρειών) (γ) επιχειρηματικής φύσης (π.χ. μείωση κανονιστικών κινδύνων) και (δ) λειτουργικής φύσης (π.χ. η υπευθυνότητα ως καταλύτης στη συνεργασία μεταξύ εργαζομένων). Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσουν. Η κινητήριος δύναμη για την εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι τα παραπάνω οφέλη για την Ελλάδα και τις εταιρείες, αφενός μεν γιατί ποσοτικά είναι περιορισμένα (σε σχέση πάντα με άλλες επιχειρηματικές κινήσεις) και αφετέρου επειδή η επικοινωνιακή υπερ-έμφαση που εύκολα τους δίνεται, δημιουργεί ουτοπικές προσδοκίες και χειρότερες βραχυπρόθεσμες ενέργειες. Η κινητήριος δύναμη μακροπρόθεσμα πρέπει να είναι η ηθική υπόσταση των στελεχών, στο πλαίσιο των πολιτικών και διαδικασιών που δημιουργούν οι εταιρείες. Συμπερασματικά, η σημασία της Εταιρικής Υπευθυνότητας θα αυξηθεί σε σημαντικότητα, αλλά δεν θα γίνει, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, ο κρίσιμος παράγοντας για την επιβίωση ή ανάπτυξης μίας εταιρείας (θεωρώντας πάντα δεδομένη τη νομική και κανονιστική συμμόρφωση).

3. Μια ιδιαίτερη συστηματική προσπάθεια, αφορά τη διαχείριση των Καταλοίπων Βωξίτη (ΚΒ) από την Αλουμίνιον της Ελλάδος (ο βωξίτης είναι ορυκτό, μείγμα οξειδίων αλουμινίου, σιδήρου και άλλων μεταλλικών στοιχείων). Η διαχείριση των καταλοίπων βωξίτη κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας αλουμινίου συνιστά σήμερα το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα για τη βιομηχανία αλουμίνας παγκοσμίως. Η «Αλουμίνιον της Ελλάδος», εταιρεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεργάστηκε με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Πατρών), με στόχο την αξιοποίηση των ΚΒ. Ως αποτέλεσμα πραγματοποιήθηκε επένδυση ύψους 2 εκατ. ευρώ η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας φιλτρόπρεσσας για τη διήθηση των ΚΒ. Η εγκατάσταση αυτή είναι μοναδική στη Δυτική Ευρώπη και έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού που περιέχεται στα ΚΒ, καθιστώντας τα κατάλληλα για εφαρμογές αξιοποίησης, όπως στην τσιμεντοβιομηχανία, στην κεραμοποιία κ.λπ. Από τις αρχές του 2006 έχουν ήδη απορροφηθεί περίπου 35.000 τόνοι KB. Η Αλουμίνιον της Ελλάδος ανέπτυξε μια παγκόσμια πρωτοπορία, δίνοντας λύση σε ένα δύσκολο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά και ένα μεγάλης κλίμακας παράδειγμα επιτυχούς εφαρμογής των αρχών της αειφορίας.

Ντέπη Τζιμέα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, ΟΤΕ

1. Οι αλλαγές, τόσο σε κοινωνικοπολιτικό όσο και περιβαλλοντικό επίπεδο, παγκοσμίως, οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής που εναρμονίζει την οικονομική με την κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα δηλ. με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η νέα αυτή προσέγγιση είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της επιτυχημένης λειτουργίας, κυρίως όμως της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων σήμερα, πολύ δε περισσότερο στο μέλλον.

Σύμφωνα με μελέτες, επιχειρήσεις, οι οποίες είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες, φαίνεται ότι έχουν οικονομικές αποδόσεις άνω του μέσου όρου.

Επιπλέον, ολοένα αυξάνεται ο αριθμός των καταναλωτών που προτίθενται να τιμωρήσουν τις επιχειρήσεις για ανήθικη και αντικοινωνική συμπεριφορά.

Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, καταδεικνύουν πόσο κρίσιμη είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την επιτυχία μιας επιχείρησης, κυρίως όμως για την ίδια την ύπαρξή της.

2. Η αποδοχή από τους καταναλωτές μας, των δράσεων ΕΚΕ που υλοποιούμε, ενισχύει τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνική υπευθυνότητα ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας μας και την εκτέλεση του καθημερινού μας έργου.

Γι' αυτό, παρακολουθούμε και καταγράφουμε ακόμα συστηματικότερα τα αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματός μας, ώστε να το αναπροσαρμόζουμε και να το βελτιώνουμε, όταν και όπως χρειάζεται.

3. Ο ΟΤΕ, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με τίτλο «Σχέση Ευθύνης», καλύπτει τέσσερις κύριους τομείς εφαρμογής της ΕΚΕ: τους ανθρώπους μας, την κοινωνία, την αγορά και το περιβάλλον.

Θεωρούμε τον κάθε άξονα το ίδιο σημαντικό, αντιμετωπίζουμε δε και τους τέσσερις ως ένα ενιαίο σύνολο. Σχεδιάζουμε το στρατηγικό μας πλάνο, το οποίο εκφράζεται με ένα στοχευμένο και πολύπλευρο πρόγραμμα δράσεων, η υλοποίηση των οποίων μας κάνει το ίδιο «υπερήφανους».

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όταν πρόκειται για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, μια εταιρεία οφείλει να επιστρέφει στην κοινωνία μόνο τον καλύτερό της εαυτό.

Μαρίνα Καταροπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, ΟΤΕΝΕΤ

1. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει στην Ελλάδα μια στροφή προς προγράμματα ΕΚΕ που αγκαλιάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με «επενδύσεις» απέναντι στην κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η έννοια της ΕΚΕ, αν την αντιληφθούμε και την υλοποιήσουμε σωστά, οδηγεί σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων, προσθέτοντας το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας.

2. Δεν πρόκειται για «υπερηφάνεια», αλλά για αίσθημα ευθύνης. Η ανάγκη για μια πιο οργανωμένη και συνολική προσφορά της ΟΤΕΝΕΤ -τόσο από πλευράς της εταιρείας όσο και των εργαζομένων της- οδήγησε στη δημιουργία ενός προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο ονομάσαμε «OTENET. Εσύ και εγώ μαζί». Όλες οι πρωτοβουλίες του προγράμματος υλοποιούνται με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων.

3. Λόγω του εταιρικού εθελοντισμού που προωθείται από τα προγράμματά μας, η αρχική ανταπόκριση ήρθε από τη ίδια την ΟΤΕΝΕΤ και είναι ιδιαίτερα σημαντική η αποδοχή, η υποστήριξη αλλά και η συμμετοχή του προσωπικού.

Παρότι δεν έχουμε «τρέξει» συγκεκριμένο διαφημιστικό πρόγραμμα στοχεύοντας στην ευρεία δημοσιοποίηση των ΕΚΕ ενεργειών μας, οι καταναλωτές έχουν παρατηρήσει και αναγνωρίζουν τη στάση της εταιρείας μας και κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες. Θετικό είναι πως αυτό καταγράφεται και σε έρευνες αγοράς.

Επιπλέον, η πρόσφατη ενέργεια του Διαγωνισμού Καινοτομίας ΟΤΕΝΕΤ- Innovation 2006, είχε σημαντική απήχηση και οι αντιδράσεις των καταναλωτών ήταν ιδιαίτερα θετικές.

Δημήτρης Γκότσης, Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Pfizer Hellas

1. Η Pfizer Hellas ως φαρμακευτική εταιρεία δρα σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο με ιδιαίτερους περιορισμούς, λόγω της φύσης των προϊόντων που διαθέτει, π.χ. δεν μπορεί να απευθυνθεί στο ευρύ κοινό μέσω προϊοντικής διαφήμισης. Ως αποτέλεσμα, η πρακτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, διότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καθιέρωση και στην ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας στην αντίληψη του κοινού, καθώς και να μας διαφοροποιήσει από την πλειονότητα του κλάδου.

2. Η Pfizer Hellas υλοποιεί προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως απόρροια της φιλοσοφίας της «Εργαζόμαστε για έναν υγιέστερο κόσμο» και όχι με γνώμονα την αύξηση των πωλήσεων. Για όλους εμάς στην Pfizer Hellas, η ΕΚΕ αποτελεί ένα όχημα προσφοράς στο ελληνικό κοινωνικό σύνολο και ο μόνος τρόπος για να «μετρήσουμε» την ανταπόκριση του κοινού στις δράσεις μας είναι να βλέπουμε ότι το brand name της εταιρείας αυξάνει την αναγνωρισιμότητά του.

3. Η Pfizer Hellas υλοποιεί πρόγραμμα δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς της περιφέρειας που έχουν στρατευθεί στην καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών, μίας από τις εξαρτήσεις που πλήττουν την ελληνική νεολαία και απασχολούν περισσότερο από ποτέ την ελληνική κοινή γνώμη.

Το πρόγραμμα μετράει ήδη 2 χρόνια εφαρμογής, αφού τέθηκε σε ισχύ το 2005, με δωρεές στο Σύλλογο Κατά των Εξαρτησιογόνων Ουσιών «Ιθάκη», ο οποίος υλοποιεί το πρόγραμμα απεξάρτησης «Διαδρομή» για χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και στο Συμβουλευτικό Σταθμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών του Νομού Ιωαννίνων για τη διεξαγωγή κύκλου επιστημονικών ενημερώσεων με θέμα την πρόληψη των εξαρτήσεων. Παράλληλα, σύντομα ολοκληρώνεται η διαδικασία δωρεάς στο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων «Όασις», το οποίο δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην ευρύτερη περιφέρεια του εν λόγω νομού με στόχο να παρέχει επιστημονικό και συμβουλευτικό έργο σχετικά με πάσης φύσεως εξαρτήσεις με έμφαση στα ναρκωτικά, ενώ παράλληλα ασχολείται με την ομαλή, κοινωνική επανένταξη απεξαρτημένων ατόμων.

Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, ΤΙΜ

1. Οι επιχειρήσεις δεν είναι ανεξάρτητες από το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται

γι' αυτό και οι δράσεις ΕΚΕ εκφράζουν τις επιχειρηματικές τους πρακτικές και είναι κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία τους. Το πρόγραμμα ΕΚΕ της ΤΙΜ «Στην Πράξη» αποτελεί βασικό στοιχείο τόσο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το θεσμικό και πολιτισμικό μας περιβάλλον, όσο και στον τρόπο με τον οποίο θέτουμε τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς μας στόχους. Αντανακλά τη φιλοσοφία, την εταιρική ταυτότητα αλλά και τη δέσμευσή μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλα τα επίπεδα: στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την καταπολέμηση των κοινωνικών αποκλεισμών, την προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού σε ΑμΕΑ.

2. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων του προγράμματος ΕΚΕ «Στην Πράξη» ασφαλώς δεν είναι μετρήσιμη σε επίπεδο πωλήσεων ή αύξησης της χρήσης των προϊόντων μας. Εξ άλλου δεν είναι αυτός ο βασικός στόχος. Θα μπορούσαμε μόνο να πούμε πως η ανταπόκριση των καταναλωτών καταγράφεται στη δημιουργία εμπιστοσύνης απέναντι στην εταιρεία, την ενδυνάμωση της φήμης και του κύρους της. Κυρίως όμως αποτυπώνεται στα χαμόγελα και στη χαρά που προσφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ. Αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη και η πιο ουσιαστική ανταπόδοση.

3. Στα 13 χρόνια λειτουργίας της, η TIM «υπερηφανεύεται» γιατί έχει αναδειχθεί σε υπεύθυνο «πολίτη» της ελληνικής κοινωνίας με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο κοινωνικό προφίλ. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε κάποια συγκεκριμένη δράση, γιατί καθεμία έχει τη δική της σπουδαιότητα και συμβάλλει με το δικό της τρόπο στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Καθημερινά, με μικρές ή μεγαλύτερες «πράξεις» συνεισφέρουμε σε ποικίλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, δίνοντας έμφαση στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα στα παιδιά.

Λήδα Καράμπελα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, VIVARTIA ABEE

1. Ο σκοπός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι να μεγιστοποιήσει μακροπρόθεσμα την αξία της εταιρείας προς όλους τους stakeholders της και την κοινωνία. Η πρωταρχική προσφορά μας στην κοινωνία πραγματοποιείται καταρχήν μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας μας, μέσω της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, των ποιοτικών προϊόντων που παράγουμε, των θέσεων εργασίας που παρέχουμε, των φόρων που πληρώνουμε, των ευκαιριών που δημιουργούμε και των κερδών που διανέμουμε στους μετόχους μας συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων. Όπως όλες οι δραστηριότητές μας, αυτές οι παροχές προκύπτουν από ενέργειες σύμφωνες με τις εταιρικές μας αξίες και την εταιρική μας φιλοσοφία. H επιλογή της σωστής στρατηγικής κατεύθυνσης σε ό,τι αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι αναγκαία για την εδραίωση μιας ευδιάκριτης θέσης στην αγορά, που όχι μόνον δημιουργεί διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, αλλά και προάγει τις αξίες που πρεσβεύουμε στη συνείδηση των καταναλωτών μας.

2. Με τις καθημερινές επιλογές τους, οι καταναλωτές που διαλέγουν τα προϊόντα μας, εκφράζουν την υποστήριξή τους και την πίστη τους σε όσα κάνουμε. Στην Ελλάδα, 9 στα 10 νοικοκυριά καταναλώνουν τα προϊόντα μας και το 99% των καταναλωτών αναγνωρίζουν τα σήματά μας. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές μας πιστεύουν και εμπιστεύονται όχι μόνον τα προϊόντα μας, αλλά και τις εταιρικές μας αξίες. Η Vivartia μέσω των κλάδων της, που μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2006 ήταν ξεχωριστές εταιρείες, έχει συνεισφέρει σημαντικά ποσά μέσω χορηγιών, υποτροφιών και χρηματοδότησης μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

3. Ένα από τα προγράμματα που χρόνια υποστηρίζουμε μέσω του κλάδου Υπηρεσιών Μαζικής Εστίασης και Ψυχαγωγίας, Goody's, είναι το «ArGOODaki» που από το 2002, με τη βοήθεια των πελατών του, έχει συγκεντρώσει περισσότερο από 2.000.000 ευρώ για τα παιδιά σε ανάγκη. Με σύμμαχο την Ένωση Σωματείων/Ιδρυμάτων «Μαζί για το Παιδί» και την υποστήριξη χιλιάδων Ελλήνων, το «ArGOODaki» έχει θεμελιώσει 6 σημαντικά κοινωνικά έργα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, όπως τον εξοπλισμό ολοκληρωμένης μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, τη θεμελίωση και Ολοκλήρωση του έργου «Το σπίτι της Μέριμνας», για ψυχολογική στήριξη και φροντίδα σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν σοβαρή αρρώστια ή την απώλεια αγαπημένου τους προσώπου. Η έμπρακτη απόδειξη της υποστήριξης του κόσμου που συνεισφέρει μαζί μας σε αυτό το πρόγραμμα, μας κάνει περήφανους και μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε την κοινωνική μας δράση, εδραιώνοντας τις εταιρικές μας αξίες.

Δημήτρης Μιχόπουλος, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων, Vodafone

1. Για εμάς στη Vodafone, η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας λειτουργίας και μας βοηθάει να κάνουμε βελτιώσεις βασιζόμενοι σε αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος όταν παράλληλα με την επίτευξη των εμπορικών του στόχων, λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της λειτουργίας του στο σύνολο, σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό και ηθικό επίπεδο, προβαίνοντας σε αντίστοιχες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένο σύστημα μέτρησης και αξιολόγησης της επίδοσής μας.

2. Στον ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο που ζούμε, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τις ανάγκες των Ενδιαφερομένων Μερών μας, όπου περιλαμβάνονται και οι πελάτες μας, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη ζωή τους. Η έρευνα Ενδιαφερομένων Μερών, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2005 από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, ανέδειξε ότι αν και η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι κάτι σχετικά νέο στην ελληνική πραγματικότητα, οι ενέργειες που πραγματοποιούνται στον τομέα αυτό είναι κατά κύριο λόγο αποσπασματικές και μεμονωμένες, ενώ η Vodafone αναγνωρίζεται ως εξαίρεση.

3. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας μας.

Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται στις συστηματικές ενέργειες με στόχο την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας και τη δημιουργία πρακτικών αποτελεσμάτων, κυρίως στους τομείς:

1) Περιβάλλον και Υγεία 2) Κοινωνία και Παιδί 3) Αγορά 4) Εργασιακός Χώρος. Η Vodafone άλλωστε είναι από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα, η οποία έχει ξεχωριστό τμήμα που ασχολείται με το συγκεκριμένο τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Vodafone εξέδωσε πρόσφατα -για 4η διαδοχική χρονιά- Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, όπου περιγράφονται η στρατηγική και μεθοδολογία, με την οποία προσεγγίζουμε τον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, οι τομείς δράσης μας καθώς και τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 1ης Απριλίου 2005 - 31ης Μαρτίου 2006 (2005-2006). Η Vodafone είναι από τις πολύ λίγες εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, που για τη σύνταξη του Απολογισμού, ακολούθησε για 2η συνεχή χρονιά τις διεθνείς οδηγίες Global Reporting Initiatives (GRI), ενώ έλαβε υπόψη τις προδιαγραφές του προτύπου ΑΑ1000, με στόχο την αντικειμενική και διάφανη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της.

Φέτος για πρώτη φορά ενσωμάτωσε και τον πίνακα αντιστοίχισης των κύριων απαιτήσεων GRI.

 Πίσω στην αρχική