ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008

 Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ορίστηκε ο αριθμός εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) Αθήνας και στα τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσ/νικης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) για το ακαδ. έτος 2008-09.

Συνολικά, και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι θέσεις στα Πανεπιστήμια αυξάνονται συνολικά κατά 2.060, ενώ στα ΤΕΙ αυξάνονται κατά 2.000 θέσεις (γενική αύξηση στα ΑΕΙ περίπου 5%).

 Συγκεκριμένα, οι θέσεις στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της περιφέρειας αυξάνονται περίπου σε ποσοστό 25% και 6% αντίστοιχα, μειώνονται στα Πανεπιστήμια Αττικής και Θεσσαλονίκης σε ποσοστό περίπου 10%, ενώ παραμένουν αμετάβλητες στα ΤΕΙ Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 Έτσι, με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση, οι θέσεις εισακτέων ανέρχονται:

 

1.       Στα Πανεπιστήμια της Χώρας σε 39.210.

2.       Στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε 43.430.

3.       Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες σε  560.

 Συνολικά, ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης το ακαδ. έτος 2008-09 ανέρχεται στις 83.200.

Αν στον παραπάνω αριθμό των 83.200 εισακτέων υπολογιστούν και οι θέσεις εισακτέων:

 

1.       Για τις Στρατιωτικές Σχολές 1264,

2.       για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας 1600,

3.       για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 22,

4.       για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 650,

 τότε ο συνολικός αριθμός εισακτέων θα διαμορφωθεί τελικά στις 86.736 θέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι 290 εισακτέοι στα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στο Τμήμα  Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίων. 

 Από τον ανωτέρω τελικό συνολικό αριθμό των  86.736  θέσεων διατίθενται:

 -              70.701 θέσεις στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που αντιστοιχούν στο 90% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Στρατιωτικών και των Αστυνομικών Σχολών και στο 74,5% των θέσεων των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Σχολών των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού. Τις θέσεις αυτές αναμένεται να διεκδικήσουν 94.600 περίπου εν δυνάμει υποψήφιοι, δηλαδή όσοι από τους 74.900 μαθητές της Γ΄ τάξης των Λυκείων υποβάλλουν τελικά μηχανογραφικό δελτίο και οι 19.700          απόφοιτοι προηγούμενων ετών που υπολογίζεται ότι θα λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις .

·          8.628 θέσεις στους κατόχους απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ημερήσιων Γενικών Λυκείων, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο το έτος 2007 και παλαιότερα και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις τους έτους 2008. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν στο 10% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης καθώς και των σχολών των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού. Τις θέσεις αυτές αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 17.000 υποψήφιοι.

·        6.656 θέσεις στους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ-ΕΠΑ.Λ. που θα λάβουν μέρος στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις των τριών μαθημάτων που αντιστοιχούν στο 14,5% των θέσεων των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, των Σχολών Αστυφυλάκων και των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Τις θέσεις αυτές αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 30.000 φετινοί μαθητές της τελευταίας τάξης του Β΄ κύκλου ΤΕΕ-ΕΠΑ.Λ. και απόφοιτοι προηγούμενων ετών που θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

·         461 θέσεις στους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ-ΕΠΑ.Λ. που θα λάβουν μέρος στις αντίστοιχες ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις και οι οποίες αντιστοιχούν στο 1% των θέσεων των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Τις θέσεις αυτές αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 3.500 μαθητές και απόφοιτοι εσπερινών ΤΕΕ-ΕΠΑ.Λ. που  θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

·           879 θέσεις, πέρα από τον αριθμό εισακτέων διατίθενται για τους μαθητές και αποφοίτους των Εσπερινών Γενικών Λυκείων που θα διαγωνιστούν φέτος σε εθνικό επίπεδο στα οικεία μαθήματα της Δ΄ τάξης των Λυκείων αυτών.

 Επισημαίνεται τέλος ότι όπως ήδη έχει ανακοινωθεί οι εξετάσεις προγραμματίζεται ν΄ αρχίσουν μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και να ολοκληρωθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2008.

 Πίσω στην αρχική