ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Λογότυπο ΓΡΑΣΕΠ

 

bullet

ΑΣΕΠ Υπολογισμός εμπειρίας συμβασιούχων του Π.Δ. 164/2004

Σύμφωνα με απόφαση του ΑΣΕΠ, για τη συμπλήρωση του 24μηνου κατά τα άρθρα 6 και 11 του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004 προσμετρείται στο συνολικό χρόνο των αλλεπάλληλων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ο χρόνος που μεσολάβησε από τη λήξη της τελευταίας σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου κατά τον οποίο ο εργαζόμενος απασχολήθηκε σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής δικαστή ή απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

bullet

ΑΣΕΠ 1. Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη η προκήρυξη 3Π/2008 του ΑΣΕΠ για τη διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού των εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκ/σης κλάδων ΠΕ60, ΠΕ01,ΠΕ05, ΠΕ06,  ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 για τα σχολικά έτη 2009-10 & 2010-11. βλέπετε την προκήρυξη

bullet

2. Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη επίσης, η προκήρυξη 2Π/2008 του ΑΣΕΠ για τη διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού των εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκ/σης κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ08 και ΠΕ15 για τα σχολικά έτη 2009-10 & 2010-11. βλέπετε την προκήρυξη ( 2Π/2008. ΦΕΚ 515/08-10-2008)

bullet

 Δημοσίευση ΦΕΚ 1180/26-6-2008. Ύλη εξετάσεων ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών

bullet

  Αλλαγές στις Στρατιωτικές Σχολές για το 2008-09

bullet

Προκήρυξη 5Κ/2008 του ΑΣΕΠ, 1603 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ σε τομείς του Υπουργείου Υγείας βλέπετε πρόσκληση.....

Προκήρυξη 3Κ/2008 του ΑΣΕΠ για πλήρωση 325 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στο Δημόσιο Τομέα. Λήξη προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων 30/6/2008

bullet

 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, γραπτού διαγωνισμού 877 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των υπηρεσιών του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Μακεδονίας - Θράκης. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 24/10/2008, μόνο ταχυδρομικά. Οι αιτήσεις στις Νομαρχίες, Επαρχεία και ΚΕΠ. βλέπετε ΦΕΚ.....

bullet

 στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. 3. Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

bullet

 ΑΣΕΠ: Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1215 θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε διάφορους φορείς του Δημόσιου Τομέα. βλέπετε στη διεύθυνση

bullet

ΑΣΕΠ: Τίτλοι γλωσσομάθειας που γίνονται αποδεκτοί.

bullet

Τίτλοι που πιστοποιούν γνώση Η/Υ.

bullet

Αναρτήθηκαν στις Νομαρχίες και στο κατάστημα του ΑΣΕΠ οι Πίνακες αποκλειόμενων υποψηφίων από τα τεστ δεξιοτήτων.

πίσω στην αρχική