ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Κοινωνικό Ενδιαφέρον……………………………………………………………………………………………Μειωμένο Κοινωνικό Ενδιαφέρον

  1. Συμμερίζεται τις απόψεις των άλλων.
  2. Είναι ανεκτικός/ή με τους άλλους.
  3. Έχει κοινωνικά παραδεκτούς σκοπούς.
  4. Αξιολογεί σωστά τον εαυτό του/της.
  5. Ενθαρρύνει τους άλλους.
  6. Ενδιαφέρεται να συμμεριστεί παρά να επωφεληθεί.
  7. Έχει σταθερό σχήμα ζωής ( LIFE STYLE)
  8. Αισθάνεται ότι «ανήκει»
  9. Εκφράζει το «εμείς» παρά το «εγώ»

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ &

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΚΟΠΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ

«επιτυχία»

"γοητεία"»

"ενόχληση"»

«τεμπελιά»

I.Άτοπη

προσοχή

 

 

«ανταρσία»

«πείσμα»

II. Δύναμη

 

 

«επίδειξη κακίας»

«βίαιη παθητικότητα»

III. Εκδίκηση

 

 

 

«συμπτώματα απελπισίας»

IV. Αίσθημα ακαταλληλότη-

τας»

 

 

Κοινωνική επιτυχία

 

 

Κοινωνική αποθάρρυνση

Τ

Ε

Σ

Σ

Ε

Ρ

Ε

Ι

Σ

 

Σ

Κ

Ο

Π

Ο

Ι

 

I.Άτοπη αναζήτηση προσοχής. Ζητά αποδείξεις επιδοκιμασίας ή παραδοχής. ( Χαρακτηριστικό σχεδόν γενικό στην προσχολική ηλικία).

Σταματά με την επίπληξη ή όταν αποσπάσει την προσοχή.

 

Ο ενηλίκος: είναι ενθουσιασμένος με μια θετική αναζήτηση προσοχής.

     Βοηθά , υπενθυμίζει, προτρέπει το παιδί. «Αισθάνεται ενοχλημένος».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Επίδειξη δύναμης. Παρόμοια με την άτοπη αναζήτηση προσοχής, αλλά πιο έντονη. Η επίπληξη χειροτερεύει τη συμπεριφορά.

 

 Ο ενήλικος: « Αυτό δε θα σου περάσει»

III. Εκδίκηση. Επιδιώκει να πληγώσει, γίνεται μισητός/ή, αντεκδικείται.

 

 

Ο ενήλικος: Αισθάνεται βαθιά πληγωμένος και προσβεβλημένος, αντιπαθεί το παιδί.

IV. Επίδειξη ανικανότητας. Προβάλλει μια πραγματική ή φανταστική ανεπάρκεια για περισώσει το γόητρό του/της.

 

Ο ενήλικος:

« Παραιτούμαι»

 

 

 

Φ.ΒΕΡΒΕΛΙΔΗ

ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 6

115.28 Αθήνα

Τηλ. 7775273

 
 

 


 

 

 

 

 

Πίσω στη Συμβουλευτική