ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

AIESEC (Διεθνές Δίκτυο πολλαπλών Ευκαιριών για Νέους)

ALFAVITA

Αναζήτηση Μεταπτυχιακών  

Αναζήτηση και τοποθέτηση προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας (www.cosmosjobs.com)

Α.Σ.Ε.Π.

Ασφαλές Internet:

1.     2.   

Βουλή των Ελλήνων

Canadian Education and research Institute for Counselling

CDS Train the Trainers (www.storycenter.org)

CEDEFOP

 

Counsellor Resource Center

Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε.

Γενική Γραμματεία Ισότητας

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Διεθνής Οργανισμός για Εκπαιδευτικό & Επαγγελματικό Προσανατολισμό (IAEVG)

Δικτυακή Πύλη Ευρωπαϊκής Ένωσης

Diorismos.gr

ΔΟΑΤΑΠ ( Διεπιστ. Οργ. Αναγν.Τίτλων Ακαδημ. & Πληροφ.)

Δραστηριότητες της Ε.Ε. ( επιχειρήσεις)

Ecocity

Έδρα της Εκπαίδευσης

Εθελοντισμός (anthropos)

Εθνική Βιβλιοθήκη

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας

Εθνικό Τυπογραφείο

Ειδικής Αγωγής Θέματα ( www.specialeducation.gr)

ΕΚΕΠ

ΕΚΕΠ: Πλατφόρμα Επικοινωνίας Συμβούλων

Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου

Εκπαιδευτική Πύλη: Το στέκι των Εκπαιδευτικών

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency)

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκ/ση  

Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Ελληνική Πύλη Παιδείας

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ενωμένο Βασίλειο   (www.prospects.ac.uk/)

Ένωση Ελλήνων Χημικών

Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων

Εταιρεία παροχής Υπηρεσιών Ανθ. Δυναμικού ( Adecco)

Ελληνικών Πανεπιστημίων Κατάλογος: 1.       2.  

e-Paideia

Επιχειρηματικό Πρόγραμμα " Ανταγωνιστικότητα"

Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ( Ευρωπαϊκή Πύλη)

European Guidance and Counselling Research forum

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωδιαβατήριο (europass)

Exploring Career Information

Η Κοινότητα των Εκπαιδευτικών

Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο (www.bestbookhunters.gr)

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών

Ιπτάμενοι. Σχολές Εκπαίδευσης:

1. Σχολή πιλότων στη Valencia

2. Σχολές πιλότων σε Αυστραλία-Καναδά-Ενωμένο Βασίλειο

Καριέρα. gr

Καριέρα - Skywalker

Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας των Γυναικών ( Εργάνη)

Κέντρο Τεχνολογίας & Σχεδιασμού

ΚΕΠ του ΥΠΕΣΔΔΑ

Κινητικότητα στην Ευρώπη ( euro-guidance)

MBA (Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα. Σύστημα Πληροφόρησης από το Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Ξεναγών Πανελλήνιος Σύλλογος

Οδηγός του Πολίτη (www.robby.gr)

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Orientum  ( Πάμε Πανεπιστήμιο)

Οριζόντια Διασύνδεση Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκ/κών Στελεχών ΣΕΠ της Δ.Ε.

Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων

Πανεπιστήμια Ξένα (www.learn.gr)(αφού μπείτε στη διεύθυνση, κατόπιν επιλέξτε το σύνδεσμο: Σύνδεσμοι.)

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρατηρητήριο Απασχόλ. ΟΑΕΔ)

Παρατηρητήριο Μετάβασης ( Π.Ι.)

Πληροφορίες για Απασχόληση

Πρόσληψη  (Εφημερίδα)  

Science in school  (European Journal)

Study Smart (ιστοσελίδα με εκπαιδευτικές πληροφορίες για εξωτερικό)

Σταδιοδρομία (www.stadiodromia.eu)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Στρατολογία

Συνήγορος του Πολίτη και Παιδιού

Σχέδια ζωής - Καριέρας στο blueprint4life.ca

The 16 Clusters (www.careerclusters.org)

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Παιδείας

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Home