ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Στοιχεία από το Πρόγραμμα « ’ρτεμις» για την προώθηση του Επαγγελματικού  Προσανατολισμού των γυναικών

 

Διδάγματα από την Εμπειρία των 24 Γυναικών της "ΑΡΤΕΜΙΣ"

....και ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ

Αντιλήψεις για το επάγγελμα και τη σταδιοδρομία των 24 γυναικών

Αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο συμφωνούν και οι 24 γυναίκες, είναι η ικανοποίηση από το επάγγελμά τους και την πορεία τους και η αγάπη τους για τη δουλειά τους. Περιγράφοντας τη σχέση τους μ’ αυτή, μιλούν για μεράκι, για αγάπη, για χάδι, για περηφάνια, για τη βαθιά κάλυψη των προσωπικών αναγκών τους που επιτυγχάνουν μέσα από αυτήν. Δεν μπορεί ίσως να τονιστεί αρκετά το πόσο είναι σημαντικό να μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Πολλές φορές η επαγγελματική επιλογή στηρίζεται σε στοιχεία όπως το επάγγελμα των γονέων, οι οικογενειακές αντιλήψεις για την επαγγελματική αποκατάσταση ή αποσπασματικές και συχνά μη - πραγματικές πληροφορίες για ένα επάγγελμα. Τέτοιες επιλογές συχνά καταλήγουν σε αδιέξοδο διότι δε λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές κλίσεις και επιθυμίες του κάθε ατόμου. Τα πορτρέτα των 24 γυναικών αποδεικνύουν με κάθε τρόπο ότι ο συγκερασμός των κλίσεων και των επιθυμιών είναι η "συνταγή" για την απαρχή μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας.

Μέσα από τη δουλειά τους καλύπτουν ανάγκες για καλλιτεχνική έκφραση, για κίνηση και ζωντάνια, για ανθρώπινη επαφή, για δημιουργικότητα κάθε μορφής, για οργάνωση, για αυτονομία και ελευθερία, για επιρροή και αποφασιστικότητα, για χρησιμοποίηση τόσο του μυαλού όσο και των χεριών τους. Πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ ότι η δημιουργικότητα, που για πολλές γυναίκες αποτελεί σημαντικό συστατικό της ικανοποίησης που παίρνουν από τη δουλειά τους, δεν νοείται μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο, όπως είναι η φωτογραφία ή η κατασκευή κοσμημάτων και γλυπτών. Δημιουργικότητα, με την έννοια του συνδυασμού γνώσεων, φαντασίας και πρωτοβουλίας, απαιτείται και για τη σύλληψη νόστιμων συνταγών στο εστιατόριο της Χρυσάνθης, και για την σωστή λύση των προβλημάτων μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στη δουλειά της Αναστασίας, αλλά και για την εύρεση των κατάλληλων για κάθε πελάτη συνδυασμών επενδυτικών σχεδίων ή λογισμικών εφαρμογών από τη Σοφία και τη Μαίρη αντίστοιχα. Επιπλέον, η δημιουργικότητα, μαζί με την προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, την αντοχή στην πίεση και τη δυνατότητα λήψης έγκαιρων και σταθμισμένων αποφάσεων είναι από τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας, που αποτελεί πεδίο δράσης των περισσότερων από τις 24 γυναίκες, είτε ως αυτοαπασχολούμενες ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως επιχειρηματίες.

Το άλλο ατομικό χαρακτηριστικό που τονίζουν οι περισσότερες από τις 24 γυναίκες είναι η διάθεση για σκληρή δουλειά σε συνδυασμό με επιμονή, συνέπεια και πειθαρχία. Η σκληρή δουλειά απαιτείται - όπως εξηγούν οι ίδιες - στην αρχή μιας πορείας, για την απόκτηση των γνώσεων και των εμπειριών, ώστε να αποδείξουν στο περιβάλλον τους, το οικογενειακό ή το ευρύτερο κοινωνικό - επαγγελματικό, ότι πράγματι είναι ικανές να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Απαιτείται όμως και στη συνέχεια, για να "κυνηγούν τη δουλειά", για να διευρύνουν τις γνώσεις τους, για να αναλαμβάνουν νέα έργα, ευθύνες και πρωτοβουλίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σκληρή δουλειά σημαίνει πολύωρη απασχόληση, σημαντικές παραχωρήσεις στον προσωπικό και οικογενειακό χρόνο και γενικότερη οργάνωση της ζωής γύρω από τον επαγγελματικό στόχο. Όπως υπογραμμίζουν κάποιες, η ύπαρξη εσωτερικής πειθαρχίας βοηθά τόσο τη δυνατότητα και τη διάθεση για σκληρή δουλειά, όσο και τον συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Ακριβώς δηλαδή η πειθαρχία περιορίζει την επίδραση των τυχαίων γεγονότων που θα προωθήσουν ή θα εμποδίσουν την πορεία της εξέλιξης. Η επιμονή να προχωρήσουν, να μάθουν, να καταξιωθούν ή να διατηρήσουν αυτά που έχουν επιτύχει, είναι, τέλος, ο άλλος παράγοντας που χρωματίζει την όρεξή τους για δουλειά, επιτρέποντάς τους να αντλούν κάθε φορά τα σημαντικά και χρήσιμα στοιχεία από την εμπειρία τους.

Ένας ακόμη κοινός παράγοντας επιτυχίας, που επισημαίνουν σχεδόν όλες οι γυναίκες, είναι οι επαρκείς γνώσεις γύρω από το αντικείμενό τους. Με την λέξη "γνώσεις" υποδηλώνονται τόσο οι βασικές, πανεπιστημιακές ή επαγγελματικές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά και η συνεχής ενημέρωση, η μελέτη, η συστηματική άντληση γνώσεων μέσα από την εμπειρία. Για όσες μάλιστα ασχολούνται με τομείς που υφίστανται μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, η ανάγκη για συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση των γνώσεών τους γίνεται πλέον υποχρέωση, χωρίς την εκπλήρωση της οποίας δεν είναι δυνατή η συνέχιση της εξέλιξής τους. Ανεξάρτητα από το αν οι γνώσεις τους για τη δουλειά τους αποκτήθηκαν μέσα από τυπική εκπαίδευση ή εμπειρικά, στην αρχή ή κατά τη διάρκεια της πορείας τους, οι επαγγελματίες συμφωνούν ότι χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαν να έχουν επιτύχει, όσο κι αν στηριζόντουσαν στις ατομικές τους ικανότητες. Ειδικά εκείνες που απόκτησαν τις γνώσεις αυτές μέσα από πρακτική μαθητεία και χωρίς ποτέ να παρακολουθήσουν ένα σχετικό κύκλο σπουδών, διευκρινίζουν ότι η πορεία τους θα ήταν πιθανότατα ταχύτερη και ίσως ευκολότερη, αν είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν πάνω στο αντικείμενό τους.


 

Παρόλες τις πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους σε είδος δουλειάς, επίπεδο σπουδών και ηλικία, τα στοιχεία που οι ίδιες θεωρούν παράγοντες επιτυχίας είναι:

Οι ουσιαστικές γνώσεις γύρω από το αντικείμενο.

Η αγάπη για το αντικείμενο, "ο έρωτας για τη δουλειά" όπως λέει η Ευτυχία, να "μαγεύεσαι από αυτό", σύμφωνα με τα λόγια της Γεωργίας.

Η αυτοπεποίθηση, η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στις ικανότητες σου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια γυναίκα που θέλει να καταξιωθεί σε ανδροκρατούμενους χώρους.

Ο επαγγελματισμός, δηλαδή η σοβαρότητα και η συνέπεια με την οποία αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος τις απαιτήσεις του επαγγελματικού του περιβάλλοντος, είτε αφορούν στην ποιότητα της δουλειάς του, είτε στις διαπροσωπικές σχέσεις είτε στον ίδιο του τον εαυτό.

Το άλλο στοιχείο που τονίζουν οι περισσότερες από τις 24 γυναίκες είναι η διάθεση για σκληρή δουλειά. Η σκληρή δουλειά απαιτείται - όπως εξηγούν οι ίδιες - στην αρχή μιας πορείας, για την απόκτηση των γνώσεων και των εμπειριών. Απαιτείται όμως και στη συνέχεια, για να "κυνηγούν τη δουλειά", για να διευρύνουν τις γνώσεις τους, για να αναλαμβάνουν νέα έργα, ευθύνες και πρωτοβουλίες. Η επιμονή να προχωρήσουν, να μάθουν, να καταξιωθούν ή να διατηρήσουν αυτά που έχουν επιτύχει, είναι, τέλος, ο άλλος παράγοντας που χρωματίζει την όρεξή τους για δουλειά, επιτρέποντάς τους να αντλούν κάθε φορά τα σημαντικά και χρήσιμα στοιχεία από την εμπειρία τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν όλες στη δημιουργικότητα κάθε μορφής, για χρησιμοποίηση τόσο του μυαλού όσο και των χεριών τους. Δημιουργικότητα, με την έννοια του συνδυασμού γνώσεων, φαντασίας και πρωτοβουλίας, απαιτείται και για τη σύλληψη νόστιμων συνταγών στο εστιατόριο της Χρυσάνθης, και για την σωστή λύση των προβλημάτων μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στη δουλειά της Αναστασίας, αλλά και για την εύρεση των κατάλληλων για κάθε πελάτη συνδυασμών επενδυτικών σχεδίων ή λογισμικών εφαρμογών από τη Σοφία και τη Μαίρη αντίστοιχα.

Επιπλέον, η δημιουργικότητα, μαζί με την προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, την αντοχή στην πίεση και τη δυνατότητα λήψης έγκαιρων και σταθμισμένων αποφάσεων είναι από τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας, που αποτελεί πεδίο δράσης των περισσότερων από τις 24 γυναίκες, είτε ως αυτοαπασχολούμενες ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως επιχειρηματίες.


Δεξιότητες απαραίτητες για την επαγγελματική αποκατάσταση

Όλοι οι νέοι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών τους και το επάγγελμά τους, πρέπει να διαθέτουν ορισμένες βασικές δεξιότητες/ ικανότητες. Οι δεξιότητες αυτές είναι τόσο σημαντικές για την επαγγελματική αποκατάσταση ώστε να ονομάζονται διεθνώς δεξιότητες ζωής. Χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες :


Κοινωνικές δεξιότητες - Προσωπικά Χαρακτηριστικά

Η ομάδα αυτή των δεξιοτήτων επιτρέπει στον εργαζόμενο να ενημερώνει και να ενημερώνεται, να μαθαίνει και να διδάσκει, να είναι ένας έντιμος και δυναμικός εργαζόμενος για το δικό του καλό αλλά και της επιχείρησης και περιλαμβάνει τις παρακάτω δεξιότητες:

Επικοινωνίας: να είναι ικανός/η να ακούει, να ερμηνεύει και να απαντά σε προφορικά μηνύματα, να οργανώνει τη σκέψη του και να μεταδίδει προφορικά τις ιδέες του/της

Συνεργασίας: να εργάζεται σε ομάδα και να συμβάλλει στη συλλογική προσπάθεια

 Ηγεσίας: να υποστηρίζει τη θέση του, να πείθει άλλους, να αμφισβητεί καθιερωμένες θέσεις και διαδικασίες

Διαπραγμάτευσης: να συζητάει και να επεξεργάζεται λύσεις και συμφωνίες που εξισορροπούν διαφορετικά συμφέροντα.

Αυτοπεποίθηση: να έχει εμπιστοσύνη και να εκτιμά τον εαυτό του/της, να διεκδικεί τα δικαιώματά του/της.

Εντιμότητα- Υπευθυνότητα: να έχει ήθος, να επιδιώκει την επιτυχία των στόχων του με συνέπεια και ευθύνη.


Οι Δεξιότητες σε σχέση με τη διαχείριση Πληροφοριών και την Τεχνολογία.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αλλά και η τεχνολογία γενικότερα δεν χαρακτηρίζουν πια μόνο το βιομηχανικό τομέα αλλά έχουν διεισδύσει σε όλα τα επαγγέλματα: κοινωνικά, καλλιτεχνικά, διοικητικά, κτλ. Η συμφιλίωση και η εξοικείωση μ' αυτή είναι παράγοντας επαγγελματικής επιτυχίας. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν :

Την ικανότητα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες: δηλαδή να συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αξιολογεί, οργανώνει και μεταδίδει πληροφορίες.

Την ικανότητα να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την επεξεργασία πληροφοριών.

Την ικανότητα να χρησιμοποιεί διάφορα είδη τεχνολογίας στην εργασία του: να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία, υπολογιστές και άλλο εξοπλισμό, να τα εφαρμόζει στην εργασία του, να προλαμβάνει, εντοπίζει και επιλύει προβλήματα με την τεχνολογία.

Πρακτικές Συμβουλές


Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός αλλά μια συνεχής διαδικασία, μια σειρά επιλογών και αποφάσεων. Υπάρχουν βέβαια κάποια στάδια κρίσιμα για την επαγγελματική απόφαση τα οποία πρέπει να αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Τίποτε όμως δεν τελειώνει, τίποτε δεν κλείνει οριστικά μια δεδομένη στιγμή. Υπάρχουν πάντα καινούργιες ευκαιρίες και δυνατότητες προσαρμογών όταν μια προηγούμενη απόφασή μας δε μας ικανοποιεί, φτάνει να μαθαίνουμε από την εμπειρία μας, να είμαστε σε εγρήγορση και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες. Μελετώντας τις μαρτυρίες των επιτυχημένων γυναικών διαπιστώνουμε ότι μόνο 7 από τις 24 γυναίκες είχαν αποφασίσει να ασχοληθούν με το σημερινό τους επάγγελμα όταν ήταν μαθήτριες. Οι επαγγελματικές τους διαδρομές ήταν πολύ διαφορετικές. ’λλες διάλεξαν σπουδές και στη συνέχεια επάγγελμα, άλλες έκαναν σπουδές και τελικά διάλεξαν να κάνουν τελείως διαφορετικό επάγγελμα, άλλες πάλι πρώτα απέκτησαν την εμπειρία σε ένα επάγγελμα και μετά έκαναν τις κατάλληλες σπουδές.


Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για ένα μόνο επάγγελμα. Διαθέτουν ποικιλία χαρακτηριστικών τα οποία μπορεί να συνδυαστούν με διάφορους τρόπους και να ταιριάζουν σε πολλά επαγγέλματα. Αυτό βέβαια με κανένα τρόπο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξερευνήσουμε τον εαυτό μας και τα επαγγέλματα για να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο ούτε ακόμη ότι μας ταιριάζουν όλα τα επαγγέλματα. Σημαίνει απλά ότι η ανθρώπινη προσωπικότητα έχει πολλές πτυχές και μπορεί να επιτύχει σε διάφορους τομείς. Γιαυτό εξάλλου καμία φορά, αν και είμαστε επιτυχημένοι σε ένα τομέα (όπως συμβαίνει με 5 από τις 24 γυναίκες), λαχταρούμε να είχαμε σταδιοδρομήσει σε έναν άλλο.


Η επιδίωξη ποικίλων εμπειριών είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για την εκλογή επαγγέλματος όσο και για την επαγγελματική επιτυχία. Λέγοντας εμπειρία εννοούμε την ενασχόληση με διάφορα αντικείμενα καθώς και την εργασία, αμειβόμενη ή μη, σε ποικίλους εργασιακούς χώρους. Η σημασία αυτού του παράγοντα συχνά υποτιμάται από το σχολικό σύστημα αλλά και από την οικογένεια.

Η εμπειρία σε διάφορα αντικείμενα δίνει την ευκαιρία στο νεαρό άτομο να εξερευνήσει πρακτικά/βιωματικά τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του και έτσι διευκολύνει την επαγγελματική του εκλογή.

Πέρα από αυτό, μέσα από την εμπειρία το άτομο αποκτά γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες πολύτιμες τις οποίες μεταφέρει σε οποιοδήποτε επάγγελμα ασκήσει. Οι επιχειρήσεις δύσκολα προσλαμβάνουν κάποιο άτομο που δεν έχει επαγγελματική εμπειρία, ακόμη και όταν έχει κάνει πολύ καλές σπουδές.

Επιπλέον η εμπειρία διευκολύνει πολύ να εμπεδωθούν οι θεωρητικές γνώσεις. Γιαυτό δεν είναι λίγα τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που θεωρούν την επαγγελματική εμπειρία προϋπόθεση για να δεχτούν ένα νέο για μεταπτυχιακές σπουδές.

Όλες σχεδόν οι γυναίκες του Οδηγού " ΑΡΤΕΜΙΣ" είχαν ενασχόληση με διάφορα αντικείμενα ή εργασίες πριν την επιλογή του τωρινού επαγγέλματός τους.


Οι σπουδές σε ένα τομέα έχουν τεράστια σημασία, αλλά τις περισσότερες φορές, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο κτίζεται η σταδιοδρομία και όχι ο μόνος παράγοντας που καθορίζει το συγκεκριμένο επάγγελμα που θα ακολουθήσει κάποιος. Αυτό, εξαρτάται από τις εκάστοτε ευκαιρίες, την αγορά εργασίας, σε συνδυασμό πάντοτε με τις επαγγελματικές μας προτιμήσεις. Πολύ συχνά άνθρωποι που έχουν κάνει τις ίδιες ακριβώς σπουδές ακολουθούν τελείως διαφορετικές σταδιοδρομίες. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια εποχή ανεργίας και συνεχών αλλαγών.

Η ανάλυση των περιπτώσεων των 24 γυναικών ενισχύει αυτή την άποψη.


Σε στενή σχέση με τα παραπάνω είναι η ετοιμότητα για εξέλιξη και αλλαγή που πρέπει να διακρίνει κάθε άτομο. Στην εποχή μας η επιλογή σπουδών ή επαγγέλματος δεν πρέπει να είναι δεσμευτική για το άτομο. Η αλλαγή επαγγέλματος, εφόσον γίνεται μετά από προσεκτική μελέτη της κατάστασης, λαμβάνοντας υπ'όψη τα εφόδια που διαθέτει το άτομο καθώς και τις φιλοδοξίες του, σε συνάρτηση πάντα με τις ευκαιρίες που υπάρχουν, είναι θετική και απαιτεί προσαρμοστικότητα.


Ο συνδυασμός γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων από διάφορους τομείς εξασφαλίζει καλύτερη σταδιοδρομία από ό,τι η μονόπλευρη γνώση. Η ουσιαστική γνώση ενός αντικειμένου έχει κεφαλαιώδη σημασία για την επαγγελματική αποκατάσταση αλλά δεν αρκεί. Οι σημερινές περιστάσεις απαιτούν ευρύτητα και ευελιξία που διασφαλίζεται καλύτερα μέσα από συνδυασμό γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων από διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα ένας μηχανικός θα σταδιοδρομήσει ευκολότερα αν, πέρα από τις βασικές του επαγγελματικές γνώσεις, συνδυάζει και γνώσεις διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης. Ένας ψυχολόγος θα έχει ευκολότερη αποκατάσταση, αν, πέρα από την επιστημονική του γνώση, χειρίζεται πολύ καλά ηλεκτρονικό υπολογιστή και γνωρίζει άριστα μια ξένη γλώσσα.

Για το λόγο αυτό και πολλά εκπαιδευτικά συστήματα έχουν θεσπίσει συνδυασμούς σπουδών σε διαφορετικά αντικείμενα.


Η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στο επάγγελμα που ασκεί κάποιος, μέσα από αυτοενημέρωση, παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων κλπ είναι παράγοντας κλειδί για την επαγγελματική επιτυχία. Όλες οι γυναίκες του Οδηγού τονίζουν τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης για την επαγγελματική τους επιτυχία. Είναι εξάλλου γνωστό, ότι οι γρήγορες αλλαγές στην τεχνολογία και στη γνώση γενικότερα απαιτούν συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων.


Η ύπαρξη σχεδίων και στόχων είναι βασικός παράγοντας για την επαγγελματική επιτυχία ακόμη και όταν κάποιος θεωρείται ήδη αποκαταστημένος και επιτυχημένος. "Για το πλοίο που δεν έχει προορισμό κανένας άνεμος δεν είναι ούριος". Το γνωμικό αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σε εποχές δύσκολες όπως οι σημερινές. Και ισχύει τόσο για νέους που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, όσο και για άτομα ήδη ενταγμένα στην αγορά εργασίας.


Η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και ανάλογων ικανοτήτων είναι στοιχείο που διευκολύνει σημαντικά την επαγγελματική αποκατάσταση. Λέγοντας επιχειρηματικό πνεύμα εννοούμε τη διάθεση και τις ικανότητες να αξιοποιήσεις τις γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτεις, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, ώστε να σου αποφέρουν οικονομικό όφελος.

Σε εποχές κρίσης, η επιχειρηματική δημιουργικότητα θεωρείται θετικό στοιχείο για την επαγγελματική αποκατάσταση. Ας μη ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες γεννήθηκαν σε πολύ δύσκολους καιρούς.


ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πληροφορίες για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση στην Γερμανία μπορεί να πάρει κανείς από τα Γραφεία Απασχόλησης (Arbeitsamter), τα οποία είναι υπεύθυνα για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κέντρα αυτά υπάγονται στο Ομοσπονδιακό Ιδρυμα Απασχόλησης (BA - Bundesanstalt fur Arbeit. Κάθε γραφείο συνδέεται με ένα Κράτος Μέλος και συγκεκριμένα:

Γραφεία Απασχόλησης

Χώρες

Aachen

Βέλγιο

Bremen

Ηνωμένο Βασίλειο/Ιρλανδία

Flensburg

Δανία

Frankfurt am Main

Ισπανία

Hamburg

Πορτογαλία

Munchen

Ιταλία

Nurnberg

Ελλάς

Rastatt

Γαλλία

Rheine

Κάτω Χώρες

Trier

Λουξεμβούργο

Επίσης, άλλες πηγές πληροφοριών είναι:

Οδηγοί και εκδόσεις


ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πληροφορίες για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση στην Μεγάλη Βρετανία μπορεί να πάρει κανείς από την Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Careers Europe), η οποία δημιουργήθηκε σαν συνεταιρισμός μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των υπηρεσιών προσανατολισμού των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών. Παρέχει υπηρεσίες γενικών πληροφοριών για Ευρωπαϊκά επαγγέλματα, προσφέροντας μια βάση δεδομένων σε δισκέτα, έντυπες πληροφορίες, ένα τακτικό ενημερωτικό φυλλάδιο καθώς και υπηρεσία αναζήτησης και έρευνας. Τηλέφωνο: 0044 274-757521, φαξ: 0044 274- 742332

Επίσης, άλλες πηγές πληροφοριών είναι:

Οδηγοί και Εκδόσεις

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πληροφορίες για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση μπορεί να πάρει κανείς από:

Τέλος, παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω τριών Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τα οποία είναι:

Οδηγοί και εκδόσεις

Εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί οδηγοί:

Οι οδηγοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν τις διευθύνσεις όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Κάθε έκδοση περιέχει εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση ή και τα δύο. Είναι χρήσιμοι για τους μαθητές, ειδικά για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Σωματεία - Σύλλογοι - Ομοσπονδίες
(Επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό)

 στην κορυφή της σελίδας

Πίσω στο έρευνες - εκθέσεις